Pavilon Farmacie II - TSDI
Datum poslední změny 27.03.2015 09:24:22

Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále také „VZ“) je poskytnutí služby.
Službou se pro účely této veřejné zakázky rozumí zajištění a provádění technického stavebního dozoru investora (dále také „TSDI“) pro zabezpečení kompletní realizace stavby „Pavilonu Farmacie II“ v souladu s ustanovení § 152 odst. 4 a § 153 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „stavební zákon“).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 300 000,00
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 344806
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV Stavební dozor
Datum ukončení příjmu nabídek 12.11.2012 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Informace o zadavateli
Název VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
IČ 62157124
Adresa
Palackého tř. 1/3
61242 Brno
Informace o uchazečích a dodavatelích
Uchazeč Dodavatel IČ Název Nabídková cena v Kč s DPH Celková smluvní cena v Kč s DPH
15028909 B K N , spol. s r.o. 1176000.00
12294501 Ing. Petr Stibora - S.A.S. Zlín 648000.00
25837222 KIPS Ostrava s.r.o. 777600.00
28571690 SAFETY PRO s.r.o. 1008000.00
26905604 MORAVAN DEVELOP s.r.o. 720000.00
25345117 JM realing s.r.o. 612000.00 617100.00
26887177 TEHYKON Brno s.r.o. 998016.00
63470250 MENHIR projekt, s.r.o. 596160.00
29211751 INVIN s.r.o. 3355200.00
60742470 INVESTINŽENÝRING a.s. 1104000.00

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
Výzva k podání nabídky Dokument PDF 0.0 Výzva.pdf 589.17 KB
Zadávací dokumentace Dokument MS Word 1.0 Zadávací dokumentace.doc 471.00 KB
Specifikace plnění Dokument PDF 1.1 Specifikace TSDI - příloha č. 1.pdf 513.27 KB
Smluvní vzor Mandátní smlouvy Dokument MS Word 2.0 Mandátní smlouva.doc 271.00 KB
Mandátní smlouva - Cenové kalkulace Dokument PDF 2.2 Mandátní smlouva - Cenové kalkulace - příloha č. 2.pdf 441.40 KB
Dodatečné informace č. 1 Dokument PDF Dodatečné informace č. 1.pdf 821.45 KB
Dodatečné informace č. 2 Dokument PDF Dodatečné informace č. 2.pdf 780.45 KB
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Dokument PDF Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf 1.01 MB
Rozhodnutí o vyloučení - KIPS Dokument PDF Rozhodnutí o vyloučení - KIPS.pdf 887.45 KB
Rozhodnutí o vyloučení - MENHIR projekt Dokument PDF Rozhodnutí o vyloučení - MENHIR projekt, s.r.o..pdf 1.43 MB
Mandátní smlouva Dokument PDF Mandátní smlouva.pdf 6.86 MB
Cenová kalkulace - Příloha č.1 Smlouvy o dílo Dokument PDF Cenová kalkulace - Příloha č.1 Smlouvy o dílo.pdf 581.30 KB
Dodatek č. 1 Mandátní smlouva Dokument PDF Dodatek č. 1 Mandátní smlouva.pdf 1.35 MB
Cenová kalkulace k dodatku č.1 Smlouvy o dílo Dokument PDF Cenová kalkulace k dodatku č.1 Smlouvy o dílo.pdf 576.21 KB
Cenová kalkulace k dodatku č.1 Smlouvy o dílo 1.2.2013 Dokument PDF Cenová kalkulace k dodatku č.1 Smlouvy o dílo 1.2.2013.pdf 575.17 KB
Písemná zpráva zadavatele Dokument PDF 10.0 Písemná zpráva zadavatele.pdf 4.61 MB
Prohlášení o subdodavatelích za rok 2013 Prohlášení o subdodavatelích za rok 2013 Dokument PDF Prohlášení o subdodavatelích za rok 2013.pdf 537.83 KB
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ v roce 2013 Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ v roce 2013 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ v roce 2013.pdf 634.74 KB
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ v roce 2014 Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ v roce 2014 Dokument PDF 2014 - Skutečně uhrazená cena - VZ 82-2012.PDF 409.28 KB
Prohlášení o subdodavatelích za rok 2014 Prohlášení o subdodavatelích za rok 2014 Dokument PDF Seznam subdodavatelů 2014.pdf 992.63 KBDoplňující informace