Veřejné zakázky Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
IČO: 62157124
ID profilu zadavatele ve VVZ: 359744
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/62157124

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda na nákup přípravků na ochranu rostlin pro rok 2019
podlimitní Hodnocení 29.03.2019 16.04.2019 10:00
Rámcová dohoda na nákup krmných směsí pro prasata pro rok 2019-2020
podlimitní Hodnocení 28.03.2019 15.04.2019 10:00
Zdravotnický materiál – rámcová dohoda 2019
podlimitní Hodnocení 15.01.2019 27.02.2019 11:00
Léčiva pro veterinární činnost – rámcová dohoda 2019
podlimitní Hodnocení 15.01.2019 27.02.2019 10:00
Laboratorní nábytek a vybavení - budova č. 25 – část 2
nadlimitní Hodnocení 19.12.2018 21.01.2019 10:00
Laboratorní nábytek a vybavení - budova č. 25 – část 1
nadlimitní Hodnocení 18.10.2018 19.11.2018 10:00
všechny zakázky