Rekonstrukce objektu č. 32
Datum poslední změny 30.03.2015 15:55:03

Název zakázky Rekonstrukce objektu č. 32
Druh Služby
Popis Zadavatel hodlá v rámci schváleného investičního záměru realizovat rekonstrukci budovy č. 32 pro potřeby ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat a ústavu veřejného veterinárního lékařství a toxikologie.
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zpracování všech stupňů projektové dokumentace, provedení souvisejících inženýrských činností a provedení autorského dozoru při realizaci a dokončení stavby.
Zadavatel si vyhrazuje při respektování ustanovení § 82 odst. 7 zákona právo omezit předmět plnění veřejné zakázky a nerealizovat některé části předmětu plnění z důvodů nepřidělení finančních prostředků z dotace. V případě, že zadavatel neobdrží dotaci na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, nebude schopen předmět plnění realizovat v plném rozsahu a realizace předmětu plnění bude ukončena dokončením právě zpracovávané fáze (etapy plnění). Dodavatel podáním nabídky souhlasí s touto možností a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takový případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu plnění v plném rozsahu a nemůže zadavateli účtovat jakékoliv sankce nebo náhrady škody z toho plynoucí.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 5 900 000,00
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 240389
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Datum ukončení příjmu nabídek 18.03.2013 14:01:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Informace o uchazečích a dodavatelích
Uchazeč Dodavatel IČ Název Nabídková cena v Kč s DPH Celková smluvní cena v Kč s DPH
60734485 S-projekt plus, a.s. 3003704.00
15028909 B K N , spol. s r.o. 4105409.00
26907241 CENTROPROJEKT a.s. 5805521.00
25546791 SANTIS a.s. 4424668.00
46983376 ATELIER 90 s.r.o. 5076096.00
47917431 PROJECT building s.r.o. 3242800.00 3242800.00
25764314 Arch.Design, s.r.o. 5842335.00

PřílohyDoplňující informace