Veřejná zakázka: Dodávka aktivních síťových prvků

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 69
Systémové číslo: P13V00000069
Evidenční číslo zadavatele: VZ 3/2013
Počátek běhu lhůt: 03.10.2013
Nabídku podat do: 21.10.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka aktivních síťových prvků
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka zboží (dále též „zboží“).
Dodávkou zboží se pro účely této VZ rozumí pořízení aktivních síťových prvků z důvodů rozšiřování a vylepšování univerzitní sítě.
Stávající síť zadavatele je sestavena výhradně z prvků a komponent společnosti CISCO. Použití prvků a komponent od jiného výrobce není možné z důvodů nutnosti zachování kompatibility se stávajícími prvky a komponenty, aniž by zadavateli vznikly další dodatečné náklady na zajištění provozuschopnosti a funkčnosti sítě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 958 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • IČO: 62157124
 • Poštovní adresa:
  Palackého třída 1946/1
  61200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 359744

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Palackého tř. 1/3
612 42 Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky