Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka aktivních síťových prvků
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka zboží (dále též „zboží“).
Dodávkou zboží se pro účely této VZ rozumí pořízení aktivních síťových prvků z důvodů rozšiřování a vylepšování univerzitní sítě.
Stávající síť zadavatele je sestavena výhradně z prvků a komponent společnosti CISCO. Použití prvků a komponent od jiného výrobce není možné z důvodů nutnosti zachování kompatibility se stávajícími prvky a komponenty, aniž by zadavateli vznikly další dodatečné náklady na zajištění provozuschopnosti a funkčnosti sítě.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Palackého tř. 1/3
612 42 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR bez uveřejnění výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 21. 10. 2013 13:00
Počátek běhu lhůt: 03. 10. 2013
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: