Veřejná zakázka: MULTIMEDIÁLNÍ VYBAVENÍ UČEBNY

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 68
Systémové číslo: P13V00000068
Evidenční číslo zadavatele: VZ 55/2013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 477912
Počátek běhu lhůt: 17.10.2013
Nabídku podat do: 08.11.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MULTIMEDIÁLNÍ VYBAVENÍ UČEBNY
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky (dále také „VZ“) je dodávka zboží. Dodávkou zboží se pro účely této VZ rozumí dodání interaktivní tabule, projektorů, hlasovacího zařízení, reprosoustavy, řídícího PC a dalšího vybavení multimediální učebny dle požadavků zadavatele (dále také „multimediální vybavení“) včetně provedení instalace veškerého tohoto multimediálního vybavení v místě plnění na VFU Brno. Veškeré dodávané zboží tvoří funkční celek a všechny položky musí být navzájem kompatibilní. Podrobná specifikace zboží, minimální technické parametry plnění požadované zadavatelem a další požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve „Specifikaci plnění“, která tvoří jako nedílná součást přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Hlavní kódy CPV: 30200000-1, 32322000-6, 32342000-2, 38653400-1, 30195200-4, 30236000-2, 32321000-9.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 520 661 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • IČO: 62157124
 • Poštovní adresa:
  Palackého třída 1946/1
  61200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 359744

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vfu.cz) nebo v sídle zadavatele (listinná podoba) - Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky