Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MULTIMEDIÁLNÍ VYBAVENÍ UČEBNY
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky (dále také „VZ“) je dodávka zboží. Dodávkou zboží se pro účely této VZ rozumí dodání interaktivní tabule, projektorů, hlasovacího zařízení, reprosoustavy, řídícího PC a dalšího vybavení multimediální učebny dle požadavků zadavatele (dále také „multimediální vybavení“) včetně provedení instalace veškerého tohoto multimediálního vybavení v místě plnění na VFU Brno. Veškeré dodávané zboží tvoří funkční celek a všechny položky musí být navzájem kompatibilní. Podrobná specifikace zboží, minimální technické parametry plnění požadované zadavatelem a další požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve „Specifikaci plnění“, která tvoří jako nedílná součást přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Hlavní kódy CPV: 30200000-1, 32322000-6, 32342000-2, 38653400-1, 30195200-4, 30236000-2, 32321000-9.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vfu.cz) nebo v sídle zadavatele (listinná podoba) - Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 08. 11. 2013 13:00
Počátek běhu lhůt: 17. 10. 2013
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: