Veřejná zakázka: TISK PRO OP VK 2014

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 191
Systémové číslo: P14V00000071
Evidenční číslo zadavatele: C141503
Počátek běhu lhůt: 29.08.2014
Nabídku podat do: 09.09.2014 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TISK PRO OP VK 2014
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky (dále také „VZ“) je poskytnutí služeb. Službami se pro účely této VZ rozumí grafická a předtisková úprava, tisk a dodání výtisků publikací, skript, a dalších tištěných materiálů dle požadavků zadavatele.
Podrobná specifikace plnění, jeho kvantifikace a minimální technické parametry požadované zadavatelem jsou uvedeny ve Specifikaci plnění, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Hlavní kódy CPV: 79800000-2, 79810000-5
Veřejná zakázka je rozdělena na tři části. Uchazeč je oprávněn podat svoji nabídku pouze na všechny tři části této veřejné zakázky, tj. na celý předmět plnění této zakázky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 377 685 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • IČO: 62157124
 • Poštovní adresa:
  Palackého třída 1946/1
  61200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 359744

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vfu.cz) nebo v sídle zadavatele (listinná podoba) - Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy