ÚKLID - STUDIJNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM
Datum poslední změny 31.03.2017 13:20:50

Název zakázky: ÚKLID - STUDIJNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM
Druh: Služby
Popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajišťování úklidu budovy Studijního informačního centra v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 2 400 000,00
Druh ZŘ: Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce: Ne
Výsledek: Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku: 219859
Hlavní místo plnění: Jihomoravský kraj
Předmět CPV: Úklidové služby
Datum ukončení příjmu nabídek: 11.04.2012 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky: neuvedeno
Datum zahájení zadávacího řízení: 26.03.2012

Informace o uchazečích a dodavatelích:

Uchazeč Dodavatel IČ Název Nabídková cena v Kč s DPH Celková smluvní cena v Kč s DPH

Ano Ne 24172413 AB Facility a.s. 46246.00
Ano Ne 28967968 HONDL GLOBAL SERVICES, a.s. 49859.00
Ano Ne 25333925 REEHAP s.r.o. 32694.00
Ano Ne 26948869 NOJA - CZ s.r.o. 45913.00
Ano Ne 27841031 FORCORP GROUP spol. s r.o. 35647.00
Ano Ne 26293102 OLMAN SERVICE s.r.o. 42570.00
Ano Ne 60470291 ISS Facility Services s.r.o. 41520.00
Ano Ne 49976303 CLARUS PROFI, s.r.o. 37092.00
Ano Ne 60711175 Hectas Facility Services, s.r.o. 47127.00
Ano Ne 25461745 DORA Services s.r.o. 61299.00
Ano Ne 26024705 Raamar, s.r.o. 44630.00
Ano Ne 27176428 RPM Service CZ a.s. 61613.00
Ano Ne 26229382 SIMACEK HS, spol. s r.o. 59988.00
Ano Ano 24666238 GSUS absolutní čistota a.s. 27061.00 27061.00

Uhrazené ceny

2012
Cena v Kč bez DPH 135 248,40
Cena v Kč s DPH 162 298,08

2013
Cena v Kč bez DPH 270 496,80
Cena v Kč vč. DPH 337 705,57

2014
Cena v Kč bez DPH 270 496,80
Cena v Kč vč. DPH 327 301,08

2015
Cena v Kč bez DPH 270 496,80
Cena v Kč vč. DPH 327 301,08

2016
Cena v Kč bez DPH 112.707,00
Cena v Kč vč. DPH 136.375,45

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
0 - 0 - 0 Vyzva k podani nabidky.doc Dokument MS Word 0 - 0 - 0 Vyzva k podani nabidky.doc 758.00 KB
1 - 0 - 0 Zadávací dokumentace.doc Dokument MS Word 1 - 0 - 0 Zadávací dokumentace.doc 744.50 KB
1 - 1 - 0 Smluvní vzor 9300_xxx - příloha č. 1 ZD Dokument MS Word 1 - 1 - 0 Smluvní vzor 9300_xxx - příloha č. 1 ZD.doc 720.00 KB
1 - 1 - 1 Technická specifikace - příloha č. 1 smluvního vzoru - úklid SIC Dokument MS Excel 1 - 1 - 1 Technická specifikace - příloha č. 1 smluvního vzoru - úklid SIC.xlsx 47.18 KB
1 - 1 - 2 Cenová kalkulace - příloha č. 2 smluvního vzoru - úklid SIC Dokument MS Excel 1 - 1 - 2 Cenová kalkulace - příloha č. 2 smluvního vzoru - úklid SIC.xlsx 54.55 KB
Smlouva o provádění úklidových prací č. 9300/00020 včetně příloh Dokument PDF Smlouva o provádění úklidových prací č. 9300_00020-sken.pdf 6.14 MB
Výše skutečně uhrazené ceny Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny.pdf 561.20 KB
Seznam subdodavatelů Dokument PDF Seznam subdodavatelů.pdf 189.27 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - 2013 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny 2013.pdf 231.75 KB
Seznam subdodavtelů - 2014 Dokument PDF Seznam subdodavatelů - 2014.pdf 158.39 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - 2014 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - 2014.pdf 386.26 KB
Subdodavatelé - 2015 Dokument PDF ČP - subdodavatelé - 2015.pdf 245.26 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - 2015 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - ÚKLID SIC - 2015.pdf 594.56 KB
Subdodavatelé - 2016 Dokument PDF ČP - subdodavatelé - 2016.pdf 149.76 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - 2016 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - ÚKLID SIC - 2016.pdf 329.36 KBDoplňující informace
žádné doplňující informace