TISK PERIODIK
Datum poslední změny 11.01.2024 08:23:10

Název zakázky: TISK PERIODIK
Druh: Služby
Popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb.
Službami se pro účely této veřejné zakázky rozumí grafická a předtisková úprava, tisk a doručení výtisků publikací a časopisů dle požadavků zadavatele.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 487 920,00
Druh ZŘ: Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce: Ne
Výsledek: Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku: 221711
Hlavní místo plnění: Jihomoravský kraj
Předmět CPV: Tiskařské výrobky a související produkty
Datum ukončení příjmu nabídek: 16.04.2012 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky: neuvedeno
Datum zahájení zadávacího řízení: 30.03.2012

Informace o uchazečích a dodavatelích

Uchazeč Dodavatel IČ Název Nabídková cena v Kč s DPH Celková smluvní cena v Kč s DPH
Ano Ne 60723921 Tiskárna Didot, spol. s r.o. 335.00
Ano Ne 40981541 Lubomír Červinka 287.00
Ano Ne 27662101 Tribun EU s.r.o. 280.00
Ano Ne 25880195 Tiskárna KATOS s.r.o. 324.00
Ano Ano 25580906 PALATIN CZ, s.r.o. 305.00 305.00

Uhrazené ceny
Rok Cena v Kč s DPH Cena v Kč bez DPH
2012 544442.00 477580.00

Subdodavatelé
IČ Název Stát
26901773 CTP tisk, spol. s.r.o. Česká republika

Uhrazené ceny - 2013 - ČÁST Č. 1
159.200,00 bez DPH
183.080,00 vč. DPH

Uhrazené ceny - 2013 - ČÁST Č. 2
556.030,24 bez DPH
639.434,78 vč. DPH

Subdodavatelé - 2013
Název: Final Tisk s.r.o.
IČ: 26220016
Stát: Česká republika

Uhrazené ceny - 2014 - ČÁST Č. 1
162.950,00 bez DPH
187.393,00 vč. DPH

Uhrazené ceny - 2014 - ČÁST Č. 2
576.627,27 bez DPH
697.719,78 vč. DPH

Subdodavatelé - 2014
Název: Beton & Print s.r.o.
IČ: 24716421
Stát: Česká republika

Uhrazené ceny - 2015 - ČÁST Č. 1
162.950,40 bez DPH
187.393,00 vč. DPH

Uhrazené ceny - 2015 - ČÁST Č. 2
562.842,00 bez DPH
681.039,00 vč. DPH

Subdodavatelé - 2015
Název: STUARE s.r.o.
IČ: 25340077
Stát: Česká republika

Uhrazené ceny - 2016 - ČÁST Č. 1
101.600,00 bez DPH
116.840,00 vč. DPH

Uhrazené ceny - 2016 - ČÁST Č. 2
854.101,00 bez DPH
995.369,00 vč. DPH

Subdodavatelé - 2016
Název: STUARE s.r.o.
IČ: 25340077
Stát: Česká republika


Uhrazené ceny - 2017 - ČÁST Č. 1
131.400,00 bez DPH
151.110,00 vč. DPH

Uhrazené ceny - 2017 - ČÁST Č. 2
895.133,00 bez DPH
1.039.176,00 vč. DPH

Subdodavatelé - 2017
Název: Quatro print a.s.
IČ: 05395402
Stát: Česká republika


Uhrazené ceny - 2018 - ČÁST Č. 1
131.340,00 bez DPH
151.041,00 vč. DPH

Uhrazené ceny - 2018 - ČÁST Č. 2
964.618,50 bez DPH
1.124.419,00 vč. DPH

Subdodavatelé - 2018
Název: Quatro print a.s.
IČ: 05395402
Stát: Česká republika


Uhrazené ceny - 2019 - ČÁST Č. 1
131.100,00 bez DPH
150.765,00 vč. DPH

Uhrazené ceny - 2019 - ČÁST Č. 2
889.596,27 bez DPH
1.011.852,00 vč. DPH

Subdodavatelé - 2019
Název: Quatro print a.s.
IČ: 05395402
Stát: Česká republika


Uhrazené ceny - 2020 - ČÁST č. 1
127.792 bez DPH
146.961 vč. DPH

Uhrazené ceny - 2020 - ČÁST č. 2
1.045.518 bez DPH
1.150.424 vč. DPH

Subdodavatelé - 2020
Název: Quatro print a.s.
IČ: 05395402
Stát: Česká republika

Uhrazené ceny - 2021 - ČÁST č. 1
129.335,70 bez DPH
148.736,00 vč. DPH

Uhrazené ceny - 2021 - ČÁST č. 2
798.191,80 bez DPH
1.003.424,00 vč. DPH

Subdodavatelé - 2021
Název: Quatro print a.s.
IČ: 05395402
Stát: Česká republika


Uhrazené ceny - 2022 - ČÁST č. 1
132.813,05 bez DPH
125.735,00 vč. DPH

Uhrazené ceny - 2022 - ČÁST č. 2
751.005,50 bez DPH
826.106,00 vč. DPH

Subdodavatelé - 2021
Název: Quatro print a.s.
IČ: 05395402
Stát: Česká republika

Uhrazené ceny - 2023 - ČÁST č. 1
132 813,43 bez DPH
152 735,45 vč. DPH

Uhrazené ceny - 2023 - ČÁST č. 2
1 031 629,76 bez DPH
1 168 663,00 vč. DPH

Subdodavatelé - 2023
Název: Quatro print a.s.
IČ: 05395402
Stát: Česká republikaPřílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
0-0-0 Výzva - tisk periodika Dokument MS Word 0-0-0 Výzva - tisk periodika.doc 776.50 KB
1-0-0 Zadávací dokumentace -tisk periodika Dokument MS Word 1-0-0 Zadávací dokumentace -tisk periodika.doc 751.50 KB
1-1-0 Specifikace požadovaného plnění - příloha č. 1 ZD Dokument MS Word 1-1-0 Specifikace požadovaného plnění - příloha č. 1 ZD.docx 245.88 KB
1-2-0 Smluvni vzor Smlouvy o dílo č. 9802_xxx - příloha č. 2 ZD Dokument MS Word 1-2-0 Smluvni vzor Smlouvy o dílo č. 9802_xxx - příloha č. 2 ZD.doc 765.50 KB
1-2-1 Smluvní vzor č. 9802_xxx - Příloha č. 1 - Technická specifikace Dokument MS Word 1-2-1 Smluvní vzor č. 9802_xxx - Příloha č. 1 - Technická specifikace.docx 653.17 KB
1-2-2 Smluvní vzor č. 9802_xxx - Příloha č. 2 - Vzor objednávky Dokument MS Word 1-2-2 Smluvní vzor č. 9802_xxx - Příloha č. 2 - Vzor objednávky.doc 60.00 KB
1-3-0 Smluvni vzor Smlouvy o dílo č. 2900_xxx - příloha č. 3 ZD Dokument MS Word 1-3-0 Smluvni vzor Smlouvy o dílo č. 2900_xxx - příloha č. 3 ZD.doc 765.50 KB
1-3-1 Smluvní vzor č. 2900_xxx - Příloha č. 1 - Technická specifikace Dokument MS Word 1-3-1 Smluvní vzor č. 2900_xxx - Příloha č. 1 - Technická specifikace.docx 653.20 KB
1-3-2 Smluvní vzor č. 2900_xxx - Příloha č. 2 - Vzor objednávky Dokument MS Word 1-3-2 Smluvní vzor č. 2900_xxx - Příloha č. 2 - Vzor objednávky.doc 59.50 KB
Dodatečné informace č. 1 - dotaz uchazeče - tisk periodik Dokument PDF Dodatečné informace č. 1 - dotaz uchazeče - tisk periodik.pdf 480.92 KB
1-1-0 Specifikace požadovaného plnění - příloha č. 1 ZD - VERZE II - 5.4.2012 Dokument MS Word 1-1-0 Specifikace požadovaného plnění - příloha č. 1 ZD - VERZE II - 5.4.2012.docx 246.41 KB
Smlouva o dílo č 2900-00039-sken-PODPIS Dokument PDF Smlouva o dílo č 2900-00039-sken-PODPIS.pdf 3.80 MB
Smlouva o dílo č 9802-00001-sken-PODPIS Dokument PDF Smlouva o dílo č 9802-00001-sken-PODPIS.pdf 4.09 MB
Dodatek č 1 - Smlouva o dílo č 9802-00001-sken-PODPIS Dokument PDF Dodatek č 1 - Smlouva o dílo č 9802-00001-sken-PODPIS.pdf 714.19 KB
Seznam subdodavatelů Dokument PDF Seznam subdodavatelů.pdf 156.06 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - část č. 1 VZ - 9820_00001 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - část č. 1 VZ - 9820_00001.pdf 577.85 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - část č. 2 VZ - 2900_00039 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - část č. 2 VZ - 2900_00039.pdf 581.36 KB
Skutečně uhrazená cena - část č. 1 - 2013 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - část č. 1 VZ - 2013.pdf 247.07 KB
Skutečně uhrazená cena - část č. 2 - 2013 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - část č. 2 VZ - 2013.pdf 248.08 KB
Seznam subdodavatelů - 2013 - část č. 1+2 Dokument PDF Seznam subdodavatelů - 2013.pdf 357.96 KB
Skutečně uhrazená cena - část č. 1 - 2014 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - část č.1.pdf 390.67 KB
Skutečně uhrazená cena - část č. 2 - 2014 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - část č.2.pdf 390.73 KB
Seznam subdodavatelů - 2014 - část č. 1 + část č. 2 Dokument PDF Seznam subdodavatelů - 2014.pdf 351.35 KB
Subdodavatelé - 2015 - část č. 1 + část č. 2 Dokument PDF čestné prohlášení - subdodavatelé - 2015.pdf 357.50 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - část č. 1 - 2015 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - část č. 1 - 2015.pdf 594.80 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - část č. 2 - 2015 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - část č. 2 - 2015.pdf 594.80 KB
Subdodavatelé - 2016 - část č. 1 + část č. 2 Dokument PDF čestné prohlášení - subdodavatelé - 2016.pdf 353.16 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - část č. 1 - 2016 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - TISK PERIODIK- část č. 1 - 2016.pdf 329.61 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - část č. 2 - 2016 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - TISK PERIODIK - část č. 2 - 2016.pdf 329.76 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - část č. 1 - 2017 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - TISK PERIODIK- část č. 1 - 2017.pdf 441.71 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - část č. 2 - 2017 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - TISK PERIODIK- část č. 2 - 2017.pdf 442.37 KB
Subdodavatelé - 2017 - část č. 1 + část č. 2 Dokument PDF Subdodavatelé - část 1 + část 2 - 2017.pdf 352.47 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - část č. 1 - 2018 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - TISK PERIODIK- ACTA - 2018.pdf 1.05 MB
Výše skutečně uhrazené ceny - část č. 2 - 2018 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - TISK PERIODIK - MASO - 2018.pdf 479.73 KB
Subdodavatelé 2018 - část 1 + část 2 Dokument PDF Subdodavatelé 2018 - část 1 +část 2.pdf 377.98 KB
Výše skutečně uhrazené ceny část č. 1 2019 Výše skutečně uhrazené ceny část č. 1 2019 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - TISK PERIODIK-část 1 ACTA - 2019.pdf 186.73 KB
Výše skutečně uhrazené ceny část č. 2 2019 Výše skutečně uhrazené ceny část č. 2 2019 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - TISK PERIODIK- část 2 MASO - 2019.pdf 186.75 KB
subdodavatelé část č. 1 a č. 2 2019 subdodavatelé část č. 1 a č. 2 2019 Dokument PDF subdodavatelé2019.PDF 50.49 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - TISK PERIODIK - část 1 ACTA - 2020 Výše skutečně uhrazené ceny - TISK PERIODIK - část 1 ACTA - 2020 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - TISK PERIODIK - část 1 ACTA - 2020.pdf 723.65 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - TISK PERIODIK - část 2 MASO - 2020 Výše skutečně uhrazené ceny - TISK PERIODIK - část 2 MASO - 2020 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - TISK PERIODIK - část 2 MASO - 2020.pdf 263.61 KB
Subdodavatelé část 1. a 2. 2020 Subdodavatelé část 1. a 2. - 2020 Dokument PDF Subdodavatelé část č. 1 a č. 2 - 2020.pdf 451.08 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - TISK PERIODIK - část 1 ACTA - 2021 Výše skutečně uhrazené ceny - TISK PERIODIK - část 1 ACTA - 2021 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - TISK PERIODIK - část 1 ACTA - 2021.pdf 244.50 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - TISK PERIODIK - část 2 MASO - 2021 Výše skutečně uhrazené ceny - TISK PERIODIK - část 2 MASO - 2021 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - TISK PERIODIK - část 2 MASO - 2021.pdf 243.67 KB
Prohlášení o subdodavatelích 2021 Prohlášení o subdodavatelích 2021 Dokument PDF Prohlášení o subdodavatelích.pdf 297.80 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - TISK PERIODIK - část 1 ACTA - 2022 Výše skutečně uhrazené ceny - TISK PERIODIK - část 1 ACTA - 2022 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - TISK PERIODIK - část 1 ACTA - 2022.pdf 243.34 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - TISK PERIODIK - část 2 MASO - 2022 Výše skutečně uhrazené ceny - TISK PERIODIK - část 2 MASO - 2022 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - TISK PERIODIK - část 2 MASO - 2022.pdf 243.29 KB
Palatin-Prohlášení o subdodavatelích Palatin-Prohlášení o subdodavatelích Dokument PDF Palatin-Prohlášení o subdodavatelích.pdf 307.31 KB
Část 1_ACTA_2023_Výše skutečně uhrazené ceny Část 1_ACTA_2023_Výše skutečně uhrazené ceny Dokument PDF Část 1_ACTA_2023_Výše skutečně uhrazené ceny.pdf 276.92 KB
Část 2_MASO_2023_Výše skutečně uhrazené Část 2_MASO_2023_Výše skutečně uhrazené Dokument PDF Část 2_MASO_2023_Výše skutečně uhrazené.pdf 279.17 KB
Prohlášení o subdodavatelích-2023 Prohlášení o subdodavatelích-2023 Dokument PDF Prohlášení o subdodavatelích-2023.pdf 290.67 KBDoplňující informace
žádné doplňující informace