Pavilon Farmacie II - Tendrová a realizační projektová dokumentace
Datum poslední změny 30.03.2015 16:00:07

Název zakázky Pavilon Farmacie II - Tendrová a realizační projektová dokumentace
Druh Služby
Popis Zadavatel připravuje realizaci stavby „Pavilon Farmacie II“, jehož realizaci vyžaduje nedostatečná kapacita stávajícího pavilonu farmacie vzhledem k nárůstu počtu studentů a vzhledem k požadovanému zkvalitnění výuky. Stavba bude sloužit jako výukové a výzkumné pracoviště univerzity. Projekt je plně v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VFU Brno, schváleným AS VFU Brno a MŠMT.
Jedná se o novostavbu na volné ploše areálu VFU Brno, Palackého třída 1-3, Brno.
Zadávaná veřejná zakázka je součástí projektu spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zadavatel již nechal zpracovat projektovou dokumentaci pro sloučení územní a stavební řízení (viz PROJEKT), a to v době, kdy ještě nebylo jasné, že prostředky na spolufinancování projektu z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou zadavateli přiděleny. Tento PROJEKT je podkladem pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace podle této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 996 000,00
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Datum ukončení příjmu nabídek 16.02.2012 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Uchazeč Dodavatel IČ Název Nabídková cena v Kč s DPH Celková smluvní cena v Kč s DPH
46347011 Kovoprojekta Brno a.s. 3577377.00
29220785 LT PROJEKT a.s. 3780000.00
47917431 PROJECT building s.r.o. 3420000.00 3420000.00
25569155 HURYTA s.r.o. 2365200.00

PřílohyDoplňující informace