Veřejná zakázka: ZAŘÍZENÍ PRO REAL TIME PCR S HRM II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 92
Systémové číslo: P13V00000092
Evidenční číslo zadavatele: VZ 127/2013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 374829
Počátek běhu lhůt: 12.11.2013
Nabídku podat do: 19.11.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZAŘÍZENÍ PRO REAL TIME PCR S HRM II.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této VZ je dodávka zboží. Zbožím se pro účely této veřejné zakázky rozumí zařízení pro real time PCR s HRM.
Toto zboží/zařízení bude využito na výzkumné i výukové (práce studentů Ph.D.) účely v rámci vědecko-výzkumné práce na pracovišti Ústavu hygieny a technologie masa Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno. Zařízení je požadováno jako přístroj pro rychlou diagnostiku nukleových kyselin, detekci mutací a kvantifikaci DNA a RNA bakterií a různých živočišných druhů na principu real-time PCR. Toto zařízení musí umožňovat provádět aplikace jako je kvantifikace, multiplexní analýza, alelická diskriminace, genotypizace, měření koncentrace nukleových kyselin, HRM a kvantitativní DNA metylační analýzu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Krajní naléhavost vzniklá v důsledku událostí, které veřejný zadavatel nemohl předvídat, a v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici.
  Požadavek na nákup (dodávku) zařízení pro REAL TIME pro PCR splňuje podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění § 21 odst. 1 písm. d), § 23 odst. 4 písm. b) a § 34 a násl. ZVZ, jelikož veřejnou zakázku je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení.
  Podrobné zdůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění je uvedeno v příslušných dokumentech povinně zveřejněných na profilu zadavatele.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 850 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • IČO: 62157124
 • Poštovní adresa:
  Palackého třída 1946/1
  61200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 359744

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vfu.cz) nebo v sídle zadavatele (listinná podoba) - Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky