Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Bio-Consult Laboratories spol. s r.o.
IČO: 49617281
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Konečná cena zakázky: 848 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 026 080,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 25.11.2013