Veřejná zakázka: Servis, údržba a rozvoj aplikačního software iFIS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 75
Systémové číslo: P13V00000075
Evidenční číslo zadavatele: VZ 91/2013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 361846
Na základě předběžného oznámení:
Servis, údržba a rozvoj aplikačního software iFIS
Počátek běhu lhůt: 18.10.2013
Nabídku podat do: 07.11.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Servis, údržba a rozvoj aplikačního software iFIS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku (dále také „VZ“) jejímž předmětem je poskytnutí služeb. Veřejná zakázka je zadávaná v v jednacím řízení bez uveřejnění na základě ust. § 21 odst. 1 písm. d), § 23 odst. 4 písm. a) a § 34 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)
Službami se pro účely této veřejné zakázky rozumí servis, údržba a rozvoj aplikačního software iFIS. Účelem poskytnutí služeb v rámci této veřejné zakázky je zajištění provozu a rozvoje aplikací iFIS, jako součásti centrálního informačního systému VFU Brno. Konkrétně se jedná o tyto základní požadavky zadavatele:
- poskytování pozáručních servisních služeb (maintenance) k aplikacím iFIS a souvisejícím datovým rozhraním v rámci IS VFU. Služby maintenance iFIS zahrnují odstraňování pozáručních vad software a opravy dat způsobených vadou software, dodávky a instalace opravných patch software, dodávky a instalace nových verzí software s úpravami dle požadavků souvisejících právních norem ČR, dodávky elektronické dokumentace a základního školení k novým verzím a poskytování služby HelpDesk k software.
- poskytování dalších zadavatelem požadovaných služeb údržby pro zajištění provozu IS VFU (školení, dokumentace a konzultace k provozu a rozvoji IS VFU, úpravy a rozšiřování datových rozhraní, vývoj a dodávky nových či upravených SW funkcí dle specifikace zadavatele)
- poskytnutí součinnosti při zajištění rozvoje IS VFU formou rozšiřování užívacích práv k aplikacím iFIS podle aktuálních potřeb zadavatele, maximálně však v rozsahu rozšíření užívacích práv ke všem dostupným modulům a funkcím iFIS

Hlavní CPV kódy:
Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora 72000000-5
Programování programového vybavení a poradenské služby 72200000-7
Služby programového vybavení 72260000-5
Systémové a podpůrné služby 72250000-2

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Pro zadání této veřejné zakázky jsou splněny předpoklady pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d), § 23 odst. 4 písm. a) a § 34 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, neboť:
  - výrobcem aplikačního software iFIS a výhradní držitelem veškerých majetkových práv k softwarovému produktu iFIS včetně souvisejících datových rozhraní na okolní systémy je společnost BBM spol. s r. o., sídlem Písek, Kocínova 5/138, PSČ 397 01, IČ: 407 55 592 a rovněž je dále jediným poskytovatelem RunTime licencí technologií Oracle k provozu uvedeného software.
  - společnost BBM spol. s r. o., je dodavatelem pro informační systém zadavatele v rozsahu agend: Jádro a administrace, Účetnictví, Finance, Rozpočet, Majetek, Registr smluv, Saldo studenta, Sklady, Inventarizace a Spisová služba, Dokumentové úložiště CUL Alfreso, Centrální registr osob a karet, včetně datových rozhraní na okolní systémy: elektronické bankovnictví, mzdy a personalistika, studijní informační systém, multilicence s omezením na 1 procesor databázového a 1 procesor aplikačního serveru podle servisní smlouvy: S-2008-2403 zde dne 14.12.2007 a ve znění dodatku č.1. ze dne 11.1.2011 a dodatku č.2. ze dne 30.11.2011.
  - v souladu s § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ, tak může být veřejná zakázka splněna z technických důvodů či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního zřetele pouze určitým dodavatelem.
  - na základě výše uvedených skutečností není tedy, mimo společnost BBM spol. s r. o., žádná další organizace oprávněna ani schopna jakékoliv zásahy do software a datových rozhraní iFIS provádět ani provádět jejich údržbu a servis, aniž by tím nebyla porušena licenční a majetková práva společnosti.

  Služby mohou být poskytovány pouze konkrétním dodavatelem z důvodu, které jsou spojené s ochranou výhradních práv.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • IČO: 62157124
 • Poštovní adresa:
  Palackého třída 1946/1
  61200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 359744

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
adresu sídla zadavatele (listinná podoba) - Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vfu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky