Veřejná zakázka: Tisk pro OP VK 2013

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 62
Systémové číslo: P13V00000062
Evidenční číslo zadavatele: VZ 02/2013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 477924
Počátek běhu lhůt: 28.09.2013
Nabídku podat do: 14.10.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tisk pro OP VK 2013
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb. Službami se pro účely této veřejné zakázky rozumí grafická a předtisková úprava, tisk a dodání výtisků publikací, skript, brožur a dalších tištěných materiálů dle požadavků zadavatele. Podrobná specifikace plnění, jeho kvantifikace a minimální technické parametry požadované zadavatelem jsou uvedeny ve Specifikaci plnění, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (viz část č. 5 zadávací dokumentace).
Hlavní kódy CPV: 79800000-2, 79810000-5
Veřejná zakázka je rozdělena na tři části. Uchazeč je oprávněn podat svoji nabídku pouze na všechny tři části této veřejné zakázky, tj. na celý předmět plnění této zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 013 842 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • IČO: 62157124
 • Poštovní adresa:
  Palackého třída 1946/1
  61200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 359744

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vfu.cz) nebo v sídle zadavatele (listinná podoba) - Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy