Veřejná zakázka: Automatický robotický systém pro přípravu vzorků

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 39
Systémové číslo: P13V00000039
Evidenční číslo zadavatele: VZ 60/2013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 366606
Počátek běhu lhůt: 02.08.2013
Nabídku podat do: 19.08.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Automatický robotický systém pro přípravu vzorků
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku (dále jen „VZ“), jejímž předmětem je dodávka zboží.
Zbožím se pro účely této veřejné zakázky rozumí automatický robotický systém pro přípravu vzorků – 1 ks. Uvedené zboží (předmět plnění), podrobná technická specifikace předmětu plnění a požadavky zadavatele na předmět plnění jsou podrobně specifikovány ve výzvě a v zadávací dokumentaci, včetně všech jejích příloh, které tvoří její nedílnou součást (dále též „ZD“). Dodávka zboží bude provedena rovněž v souladu s obchodními podmínkami uvedenými ve smluvním vzoru Kupní smlouvy č. 2390/00024, jenž tvoří jako příloha č. 2 ZD nedílnou součást zadávací dokumentace.
CPV:
38000000-5 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 652 892 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • IČO: 62157124
 • Poštovní adresa:
  Palackého třída 1946/1
  61200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 359744

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Palackého tř. 1/3
612 42 Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky