Veřejná zakázka: VFU - Rekonstrukce a nástavba objektu č. 22

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 349
Systémové číslo: P16V00000030
Evidenční číslo zadavatele: VZ 15/2016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 642498
Počátek běhu lhůt: 30.09.2016
Nabídku podat do: 11.11.2016 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VFU - Rekonstrukce a nástavba objektu č. 22
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace díla, kterým se pro účely této veřejné zakázky rozumí zejména kompletní realizace stavby podle PROJEKTU vč. souvisejících dodávek a služeb. Jedná se o rekonstrukci a dostavbu stávající budovy v areálu VFU Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno. Pro účely zadávací dokumentace je tato část předmětu plnění dále označována jako „realizace stavby podle PROJEKTU“ a náklady na tuto část předmětu plnění jsou označovány jako „pořizovací náklady“ nebo též ve vztahu k hodnocení nabídek „nabídková cena“.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dále provádění komplexního záručního servisu po dobu celé záruční doby. Pro účely zadávací dokumentace je tato část předmětu plnění dále označována jako „komplexní záruční servis“ a náklady na tuto část předmětu plnění jsou označovány jako „provozní náklady“.

Odkazy na Oznámení předběžných informací a Oznámení o zakázce ve VVZ:
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs-CZ/Form/Display/668934
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs-CZ/Form/Display/677951

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 21 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • IČO: 62157124
 • Poštovní adresa:
  Palackého třída 1946/1
  61200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 359744

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
adresu zastupujícího zadavatele: S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, recepce.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky