Veřejná zakázka: Audity OP VK

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 19
Systémové číslo: P13V00000019
Evidenční číslo zadavatele: C/13/703
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 366799
Počátek běhu lhůt: 18.06.2013
Nabídku podat do: 03.07.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Audity OP VK
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky (dále též „VZ“) je poskytnutí služeb.
Službami se pro účely této veřejné zakázky rozumí provedení externích auditů výše ve výzvě uvedených projektů VFU Brno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“) a vydání „Auditorských zpráv o auditu pro zvláštní účely“ (dále jen „Zprávy“) dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, dle příslušných Auditorských směrnic Komory auditorů ČR a dle mezinárodního standardu ISAE 3000 samostatně pro každý jednotlivý projekt uvedený ve výzvě a v zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“).
Hlavní kódy CPV: 79200000-6, 79210000-9, 79212100-4

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 369 418 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • IČO: 62157124
 • Poštovní adresa:
  Palackého třída 1946/1
  61200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 359744

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Palackého tř. 1/3
612 42 Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky