Pavilon Farmacie II - zhotovitel stavby - Písemná zpráva zadavatele - Zpráva o průběhu výběrového řízení
Datum poslední změny 10.07.2013 14:31:24

Pavilon Farmacie II bude spojen se stávajícím pavilonem farmacie pěším koridorem. Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní realizace stavby „Pavilon Farmacie II“ podle PROJEKTU. Jedná se o novostavbu v areálu VFU Brno, Palackého tř. 1/3, Brno.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace