VZ Nábytek II.
Datum poslední změny 11.07.2013 09:27:21

Datum zahájení zadávacího řízení 19.02.2013
Informace o veřejné zakázce
Název zakázky Nábytek II.
Druh Dodávky
Popis Předmětem této veřejné zakázky (dále též „VZ“) je dodávka zboží, kterým se pro účely této VZ rozumí vybavení do kanceláří - kancelářský nábytek, pro potřeby projektů OP VK řešených na VFU Brno a pro fakultu FVL a FVHE VFU Brno i mimo tyto projekty.
Tato veřejná zakázka je rozdělena na 4 samostatné části:
1. Nábytek 1230
2. Nábytek 9115
3 Nábytek FVHE
4. Nábytek FVL
Uchazeč je oprávněn podat svoji nabídku na jednu část nebo na více částí nebo na všechny části této veřejné zakázky.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 191 162,00
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV Nábytek
Datum ukončení příjmu nabídek 13.03.2013 09:00:00
Uchazeč Dodavatel IČ Název Nabídková cena v Kč s DPH Celková smluvní cena v Kč s DPH
Ano Ano 48111198 ACTIVA spol. s r.o. 12876.00 12876.00
Ano Ne 25524526 NOE SERVIS spol. s r.o. 104544.00
Ano Ne 27608310 SIT art Praha , s.r.o. 13075.00
Ano Ano 26912848 LUCA CZ, s.r.o. 98683.00 98683.00
Ano Ne 45483442 Petr Novotný 104786.00
Ano Ne 65859260 Karel Večeřa 103455.00
Ano Ne 66574820 Pavel Janů 104665.00

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
Výzva k podání nabídek Dokument PDF 0 - 0 - 0 - Vyzva k podani nabidky - Nábytek II.pdf 309.98 KB
ZD Dokument PDF 1 - 0 - 0 - Zadavaci dokumentace - Nábytek II.pdf 326.85 KB
ZD - k doplnění Dokument MS Word 1 - 0 - 0 - Zadavaci dokumentace - Nábytek II.doc 361.50 KB
Technické podmínky Dokument MS Word 1 - 1 - 0 - Technické podmínky - Specifikace, minimální tech. požadavky.doc 558.00 KB
Smluvní vzor Kupní smlouvy - 1230 Dokument MS Word 1 - 2 - 0 - Smluvní vzor Kupní smlouvy - 1230.doc 339.50 KB
Smluvní vzor Kupní smlouvy - 9115 Dokument MS Word 1 - 3 - 0 - Smluvní vzor Kupní smlouvy - 9115.doc 315.00 KB
Smluvní vzor Kupní smlouvy - FVHE Dokument MS Word 1 - 4 - 0 - Smluvni vzor Kupní smlouvy - FVHE.doc 799.00 KB
Smluvní vzor Kupní smlouvy - FVL Dokument MS Word 1 - 5 - 0 - Smluvni vzor Kupní smlouvy - FVL.doc 808.50 KB
Dodatečné informace 28.2.2013 + prodložení lhůty pro podání nabídek Dokument PDF 2 - 1 - 1 - dodatečné informace.pdf 467.00 KB
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče - Petr Novotný Dokument PDF 6 - 1 - Rozhodnutí zadavatele o vyloučení - NOVOTNÝ.pdf 578.68 KB
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče - NOE SERVIS spol. s r.o. Dokument PDF 11 - 1 - Rozhodnutí zadavatele o vyloučení - NOE SERVIS.pdf 905.03 KB
Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - část č. 1 Dokument PDF 12 - 2 - část 1 - Oznámení zadavatele o výběru - uchazeči.pdf 627.72 KB
Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - část č. 2 Dokument PDF 13 - 2 - část 2 - Oznámení zadavatele o výběru - uchazeči.pdf 630.35 KB
Kupní smlouva č.1230/00005 - pro část č. 1 VZ Dokument PDF 17 - 1 - část 1 - Kupní smlouva - 1230.pdf 2.72 MB
Kupní smlouva č.9115/00027 - pro část č. 2 VZ Dokument PDF 17 - 3 - část 2 - Kupní smlouva - 9115.pdf 1.02 MB
část č. 1 VZ - Výsledek výzvy k podávání nabídek Dokument PDF 19 - 3 - část 1 - Vysledek_vyzvy_k_podani_nabidek.pdf 193.10 KB
část č. 2 VZ - Výsledek výzvy k podávání nabídek Dokument PDF 19 - 4 - část 2 - Vysledek_vyzvy_k_podani_nabidek.pdf 193.60 KB
část č. 3 VZ - Výsledek výzvy k podávání nabídek - Oznámení o zrušení části č. 3 VZ Dokument PDF 15 - 1 - část 3 - Vysledek_vyzvy_k_podani_nabidek - zrušení.pdf 464.76 KB
část č. 4 VZ - Výsledek výzvy k podávání nabídek - Oznámení o zrušení části č. 4 VZ Dokument PDF 15 - 2 - část 4 - Vysledek_vyzvy_k_podani_nabidek - zrušení.pdf 466.18 KB
část č. 1 VZ - Písemná zpráva zadavatele Dokument PDF 20 - 1 - část 1 - Písemná zpráva dle § 85 ZVZ.pdf 519.05 KB
část č. 2 VZ - Písemná zpráva zadavatele Dokument PDF 20 - 2 - část 2 - Písemná zpráva dle § 85 ZVZ.pdf 520.60 KB
část č. 3 VZ - Písemná zpráva zadavatele Dokument PDF 16 - 1 - část 3 - Písemná zpráva dle § 85 ZVZ.pdf 551.66 KB
část č. 4 VZ - Písemná zpráva zadavatele Dokument PDF 16 - 2 - část 4 - Písemná zpráva dle § 85 ZVZ.pdf 552.52 KB
Skutečně uhrazená cena - za část č. 2 této VZ Dokument PDF 21 - 2 - část 2 - Skutečně uhrazená cena.pdf 77.24 KB
část č. 1 VZ - Subdodavatelé Dokument PDF 22 - 1 - část 1 - Subdodavatelé.pdf 20.73 KB
část č. 2 VZ - Subdodavatelé Dokument PDF 22 - 2 - část 2 - Subdodavatelé.pdf 141.63 KB
Skutečně uhrazená cena - za část č. 1 této VZ Dokument PDF 21 - 1 - část 1 - Skutečně uhrazená cena.pdf 88.00 KBDoplňující informace
žádné doplňující informace