KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY 2012
Datum poslední změny 31.03.2015 15:05:32

Název zakázky: KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY 2012
Druh: Dodávky
Popis: Předmětem zakázky je dodávka zboží, kterým se pro účely této veřejné zakázky rozumí kancelářský papír a kancelářské potřeby pro potřeby projektů OP VK uvedených ve Výzvě k podání nabídek (dále také „výzva“) a dále pro potřeby zajištění běžného provozu zadavatele.

Podrobná specifikace zboží a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a v zadávací dokumentaci.

Zadavatel předem upozorňuje uchazeče, že předmětem této veřejné zakázky na dodávky jsou kancelářské potřeby, vyjma dodávek náplní tiskových zařízení (tj. tonerů), tzn. že předmětem zakázky není dodávka náplní tiskových zařízení.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 834 000,00
Druh ZŘ: Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce: Ne
Výsledek: Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku: 241922
Hlavní místo plnění: Jihomoravský kraj
Předmět CPV: Kancelářské potřeby
Datum ukončení příjmu nabídek: 30.07.2012 13:00:00
Datum zahájení zadávacího řízení: 02.07.2012
URL detailu veřejné zakázky: neuvedeno

Informace o uchazečích a dodavatelích
Uchazeč Dodavatel IČ Název Nabídková cena v Kč s DPH Celková smluvní cena v Kč s DPH
Ano Ano 48111198 ACTIVA spol. s r.o. 5292.00 358.00
Ano Ano 62502034 BÜROPROFI s.r.o. 6273.00 834.00
Ano Ano 25527886 SMERO, spol. s r.o. 5948.00 3834.00
Ano Ne 25013483 INTERPAP Office, s.r.o. 7926.00
Ano Ne 26819449 KASPA papír s. r. o. 5518.00
Ano Ne 25945653 PAPERA s.r.o. 5627.00

Uhrazená cena - 2013:
Kupní smlouva č. 9130/00061
404 366,10 bez DPH
489 283,00 vč. DPH

Kupní smlouva č. 9130/00062 a č. 9130/00063 (a další plnění)
1 476 871,90 bez DPH
1 787 015,00 vč. DPH

Kupní smlouva č. 9130/00064 a č. 9130/00065
68 125,00 bez DPH
82 431,00 vč. DPH


Uhrazená cena - 2014:
Kupní smlouva č. 9130/00061
240 415,59 bez DPH
290 903,00 vč. DPH

Kupní smlouva č. 9130/00062 a č. 9130/00063 (a další plnění)
295 946,07 bez DPH
358 094,74 vč. DPH

Kupní smlouva č. 9130/00064 a č. 9130/00065
28 305,10 bez DPH
34 249,20 vč. DPH

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
0-0-0 Výzva k podání nabídky - kancelářské potřeby 2012-pdf Dokument PDF 0-0-0 Výzva k podání nabídky - kancelářské potřeby 2012-pdf.pdf 303.63 KB
1-0-0 Zadávací dokumentace - kancelářské potřeby 2012-pdf Dokument PDF 1-0-0 Zadávací dokumentace - kancelářské potřeby 2012-pdf.pdf 360.96 KB
1-0-0 Zadávací dokumentace - kancelářské potřeby 2012 - PRO UCHAZEČE K DOPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ Dokument MS Word 1-0-0 Zadávací dokumentace - kancelářské potřeby 2012 - PRO UCHAZEČE K DOPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ.doc 509.50 KB
1-1-0 Technická specifikace zboží - příloha č. 1 ZD-pdf Dokument PDF 1-1-0 Technická specifikace zboží - příloha č. 1 ZD-pdf.pdf 369.59 KB
1-2-0 Smluvní vzor Kupní smlouvy 9130-xxx - příloha č. 2 ZD-pdf Dokument PDF 1-2-0 Smluvní vzor Kupní smlouvy 9130-xxx - příloha č. 2 ZD-pdf.pdf 375.13 KB
1-2-0 Smluvní vzor Kupní smlouvy 9130-xxx - příloha č. 2 ZD- PRO UCHAZEČE K DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ Dokument MS Word 1-2-0 Smluvní vzor Kupní smlouvy 9130-xxx - příloha č. 2 ZD- PRO UCHAZEČE K DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ.doc 509.00 KB
1-2-1 Smluvní vzor č. 9130_xxx - Příloha č. 1 - Ceník zboží-pdf Dokument PDF 1-2-1 Smluvní vzor č. 9130_xxx - Příloha č. 1 - Ceník zboží-pdf.pdf 274.24 KB
1-2-1 Smluvní vzor č. 9130_xxx - Příloha č. 1 - Ceník zboží - PRO UCHAZEČE K DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ Dokument MS Excel 1-2-1 Smluvní vzor č. 9130_xxx - Příloha č. 1 - Ceník zboží - PRO UCHAZEČE K DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ.xlsx 240.33 KB
1-2-2 Smluvní vzor č. 9130-xxx - Příloha č. 2 - Vzor objednávky-pdf Dokument PDF 1-2-2 Smluvní vzor č. 9130-xxx - Příloha č. 2 - Vzor objednávky-pdf.pdf 207.62 KB
Dodatečné informace č.1 - dotaz uchazeče - KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY 2012 Dokument PDF Dodatečné informace č.1 - dotaz uchazeče - KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY 2012.pdf 1.07 MB
1-1-0 Technická specifikace zboží -VERZE II - příloha č. 1 ZD Dokument PDF 1-1-0 Technická specifikace zboží -VERZE II - příloha č. 1 ZD.pdf 351.20 KB
Rozhodnutí o vyloučení - uchazeč poř. č. 1 - podpis Dokument PDF Rozhodnutí o vyloučení - uchazeč poř. č. 1 - podpis.pdf 917.75 KB
Rozhodnutí o vyloučení - uchazeč poř. č. 2 - podpis Dokument PDF Rozhodnutí o vyloučení - uchazeč poř. č. 2 - podpis.pdf 892.70 KB
Rozhodnutí o vyloučení - uchazeč poř. č. 3 - podpis Dokument PDF Rozhodnutí o vyloučení - uchazeč poř. č. 3 - podpis.pdf 876.35 KB
Rozhodnutí o vyloučení - uchazeč poř. č. 4 - podpis Dokument PDF Rozhodnutí o vyloučení - uchazeč poř. č. 4 - podpis.pdf 817.63 KB
Rozhodnutí o vyloučení - uchazeč poř. č. 5 - podpis Dokument PDF Rozhodnutí o vyloučení - uchazeč poř. č. 5 - podpis.pdf 967.10 KB
Rozhodnutí o vyloučení - uchazeč poř. č. 6 - podpis Dokument PDF Rozhodnutí o vyloučení - uchazeč poř. č. 6 - podpis.pdf 1.18 MB
Oznámení zadavatele o výběru - podpis Dokument PDF Oznámení zadavatele o výběru - podpis.pdf 4.38 MB
Kupní smlouva 9130_00061-profil Dokument PDF Kupní smlouva 9130_00061-profil.pdf 4.75 MB
Kupní smlouva 9130_00063 - na profil Dokument PDF Kupní smlouva 9130_00063 - na profil.pdf 960.71 KB
Kupní smlouva 9130_00064 - profil Dokument PDF Kupní smlouva 9130_00064 - profil.pdf 4.76 MB
Kupní smlouva 9130_00065-profil Dokument PDF Kupní smlouva 9130_00065 - na profil.pdf 984.30 KB
Kupní smlouva 9130_00062-profil Dokument PDF Kupní smlouva č. 9130_00062 -profil.pdf 4.51 MB
Výsledek výzvy - Oznámení o zrušení zadávacího řízení - části č.51,69,70,81 - profil Dokument PDF Výsledek výzvy - Oznámení o zrušení zadávacího řízení - části č.51,69,70,81 - profil.pdf 1.88 MB
Vysledek_vyzvy_k_podani_nabidek_KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY 2012 - profil Dokument PDF Vysledek_vyzvy_k_podani_nabidek_KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY 2012 - profil.pdf 910.91 KB
Vysledek_vyzvy_k_podani_nabidek_ č. 2 - KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY 2012-na profil Dokument PDF Vysledek_vyzvy_k_podani_nabidek_ č. 2 - KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY 2012-na profil.pdf 214.18 KB
Písemná zpráva zadavatele - kancelářské potřeby 2012 - profil Dokument PDF Písemná zpráva zadavatele - kancelářské potřeby 2012 - profil.pdf 2.23 MB
Písemná zpráva zadavatele II - kancelářské potřeby 2012 - na profil Dokument PDF Písemná zpráva zadavatele II - kancelářské potřeby 2012 - na profil.pdf 2.80 MB
Výše skutečně uhrazené ceny - Kancelářské potřeby 2012 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - Kancelářské potřeby 2012.pdf 893.60 KB
Subdodavatelé - SMERO - 2013 - 9130_00061 Dokument PDF Subdodavatelé - SMERO - 2013.pdf 253.59 KB
Subdodavatelé - BUEROPROFI - 2013 - 9130_00064 + 9130_00065 Dokument PDF Subdodavatelé - BUEROPROFI - 2013.pdf 1.51 MB
Subdodavatelé - ACTIVA - 2013 - 9130_00062,9130_00063 Dokument PDF Subdodavatelé - ACTIVA - 2013.pdf 137.05 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - 2013 - SMERO - 9130_00061 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - 2013 - SMERO - 9130_00061.pdf 241.38 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - 2013 - BUEROPROFI - 9130_00064,9130_00065 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - 2013 - BUEROPROFI - 9130_00064,9130_00065.pdf 252.00 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - 2013 - ACTIVA - 9130_00062,9130_00063 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - 2013 - ACTIVA - 9130_00062,9130_00063.pdf 263.64 KB
Subdodavatelé - ACTIVA - 2014 Dokument PDF Subdodavtelé - ACTIVA 2014.pdf 177.02 KB
Subdodavatelé - BÜROPROFI - 2014 Dokument PDF Subdodavtelé - Bueroprofi 2014.pdf 306.61 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - 2014 - SMERO - 9130_00061 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - 2014 - SMERO - 9130_00061.pdf 584.33 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - 2014 - ACTIVA - 9130_00062,9130_00063 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - 2014 - ACTIVA - 9130_00062,9130_00063.pdf 584.81 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - 2014 - BUEROPROFI - 9130_00064,9130_00065 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - 2014 - BUEROPROFI - 9130_00064,9130_00065.pdf 586.53 KBDoplňující informace
žádné doplňující informace