Centrum diagnostiky zoonóz - Dodatek č. I.
Datum poslední změny 28.03.2014 14:50:00

ázev zakázky Centrum diagnostiky zoonóz - Dodatek č. I.
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) jsou dodatečné stavební práce – uzavření Dodatku č. I na vícepráce.
Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí provedení víceprací v souladu s přílohou číslo III. Smlouvy o dílo, evid. číslo objednatele 9130/00023, ev. Č. zhotovitele D70193/ I /2012/71 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je komplexní zhotovení stavby „Centrum diagnostiky zoonóz“ (dále též jen „stavba“), na základě uzavřeného písemného Dodatku č. I. k této smlouvě, a to v souladu se změnami a změnovým listem č. 1, který je přílohou Dodatku č. I. k výše uvedené smlouvě.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 392 105,00
Druh ZŘ Jednací řízení bez uveřejnění
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV Výstavba univerzitních objektů
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
chazeč Dodavatel IČ Název Nabídková cena v Kč s DPH Celková smluvní cena v Kč s DPH
46678468 HOCHTIEF CZ a. s. 1684447.00 1684447.00

Subdodavatelé - 2013:
SARON KAT, s.r.o. 15547299 Česká republika
SIZENET s.r.o. 26056772 Česká republika
MATOUŠEK CZ a.s. 27736962 Česká republika


Výše skutečně uhrazené ceny - 2013:
1 392 105,47 bez DPH
1 684 447,61 vč. DPH

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace