Centrum diagnostiky zoonóz - výběr zhotovitele
Datum poslední změny 27.03.2019 13:43:29

Název zakázky Centrum diagnostiky zoonóz - výběr zhotovitele
Druh Stavební práce
Popis Zadavatel připravuje realizaci stavby „Centrum diagnostiky zoonóz“, pro vznik centra excelence, diagnostiky, výzkumu a vývoje nemocí domácích zvířat na VFU. VFU je jediným pracovištěm v ČR, které se zabývá nemocemi domácích zvířat. Cílem projektu je integrovat a centralizovat práci špičkových odborníků na VFU a zajistit diagnostiku, výzkum a výuku nových odborníků na špičkové evropské úrovni. Projekt řeší rekonstrukci budovy 33 a souvisejících objektů v areálu VFU tak, aby došlo k technické renovaci objektů pro účely diagnostické, výukové a vědecké a dále k restrukturalizaci pracovišť s cílem integrovat a centralizovat vybrané provozy s výsledkem provozu budovy v návaznosti na pracoviště patobiologie.
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní realizace stavby „Centrum diagnostiky zoonóz“ podle PROJEKTU. Jedná se o rekonstrukce a adaptace stávajících budov v areálu VFU Brno, Palackého třída 1-3, Brno. Zadávaná veřejná zakázka je součástí projektu spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 81 400 000,00
Druh ZŘ Ostatní zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb.
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV Výstavba univerzitních objektů
Datum ukončení příjmu nabídek 26.03.2012 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno

Subdodavatelé - 2013:
MATOUŠEK CZ a.s. 27736962 Česká republika

Skutečně uhrazená cena - 2013:
62 173 749,86 bez DPH
75 230 237,33 vč. DPH

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
Výzva k podání nabídky Dokument MS Word 10 ZD - Výzva.doc 740.00 KB
Zpráva o průběhu výběrového řízení Dokument PDF Zpráva o průběhu výběrového řízení.pdf 488.89 KB
Smlouva o dílo Dokument PDF Smlouva o dílo - doplněné přílohy a podpis.pdf 23.65 MB
Dodatek č. 1 Smlouva o dílo Dokument PDF Dodatek č.1 k SoD 9130_00023 - na profil.pdf 783.95 KB
Dodatek č. 2 Smlouva o dílo Dokument PDF Dodatek č.2 k SoD 9130_00023 - na profil.pdf 2.26 MB
Rozpočet smlouva o dílo Dokument PDF Rozpočet - scan.pdf 13.30 MB
Seznam subdodavatelů Dokument PDF Seznam subdodavatelů.pdf 869.25 KB
Výše skutečně uhrazené ceny Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ v roce 2012.pdf 926.28 KB
Dodatek č. III. ke Smlouvě o dílo č. 9130/00023 Dodatek č. III. ke Smlouvě o dílo č. 9130/00023 Dokument PDF 1 - 0 - Dodatek č. III.pdf 172.43 KB
Přílohy Dodatku č. III. - změnové listy č. 2 - 18 Přílohy Dodatku č. III. - změnové listy č. 2 - 18 Archiv ZIP 1 - 1 - Přílohy dodatku - Změnové listy č. 2 - 18.zip 3.76 MB
parafovaná oprava ZL č. 8 parafovaná oprava ZL č. 8 Dokument PDF 1 - 2 - parafovana oprava ZL č. 8.pdf 65.89 KB
Subdodavatelé - 2013 Dokument PDF Subdodavatelé.pdf 876.87 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - 2013 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - 2013.pdf 614.22 KB
čestné prohlášení - uhrazená cena 2014 čestné prohlášení - uhrazená cena 2014 Dokument PDF uhrazená cena hochtief.pdf 852.93 KB
čestné prohlášení - subdodavatel čestné prohlášení - subdodavatel Dokument PDF subdodávky - hochtief.pdf 603.82 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - 2015 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - Hochtief - 2015.pdf 592.54 KB
Subdodavatelé - 2015 Dokument PDF Subdodavatelé - HOCHTIEF - 2015.pdf 632.81 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - 2016 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - 2016.pdf 327.18 KB
Subdodavatelé - 2016 Dokument PDF Subdodavatelé - 2016.pdf 247.35 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - 2017 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - 2017.pdf 438.50 KB
Subdodavatelé 2017 Dokument PDF Subdodavatelé 2017.pdf 247.34 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - 2018 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - Centrum diagnostiky zoonoz - 2018.pdf 1.05 MB
Subdodavatelé 2018 Dokument PDF VFU Zoonoz Subdodavatelé HOCHTIEF 2018.pdf 247.22 KBDoplňující informace