Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba účelově produkční stáje Nový Dvůr
Odesílatel Miroslava Škarková
Organizace odesílatele Veterinární a farmaceutická univerzita Brno [IČO: 62157124]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.11.2020 12:33:31
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Dobrý den,

v příloze zasílám vysvětlení ZD včetně doplnění.

S pozdravem

Miroslava Škarková


Přílohy
- Požárně bezpečnostní řešení stavby-textová část.pdf (965.28 KB)
- Požárně bezpečnostní řešení stavby-výkresová část.pdf (1.44 MB)
- Stavebně konstrukční řešení stavby.pdf (1.36 MB)
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.1.pdf (731.07 KB)