Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka nákladního automobilu včetně tříosého přívěsu
Odesílatel Miroslava Škarková
Organizace odesílatele Veterinární a farmaceutická univerzita Brno [IČO: 62157124]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.04.2020 06:47:13
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

VFU Brno ŠZP Nový Jičín jako zadavatel veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „ Dodávka nákladního automobilu včetně tříosého přívěsu “ oznamuje změny v kompletní technické specifikaci nákladního automobilu, která je uvedena ve výzvě v Příloze č. 2 - Návrh kupní smlouvy. Předmětem změny je emisní třída motoru nákladního automobilu, zadavatel požaduje emisní třídu motoru minimálně EURO VI. Dále dochází ke změně maximální povolené šířky vozidla na maximálně 2 550 mm.


Přílohy
- Oznámení o změně v technické specifikaci návrhu smlouvy -VZ II_.pdf (310.05 KB)
- Příloha č.2-Návrh kupní smlouvy-úprava techn. specifikace.doc (210.50 KB)