Veřejná zakázka: Tiskárny, kopírky, projektory VFU 2013 II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 96
Systémové číslo: P13V00000096
Evidenční číslo zadavatele: VZ 122/2013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 377264
Počátek běhu lhůt: 27.11.2013
Nabídku podat do: 04.12.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tiskárny, kopírky, projektory VFU 2013 II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky (dále také „VZ“) je dodávka zboží, kterým se pro účely této zakázky rozumí tiskárny, kopírky a projektory. Podrobná specifikace zboží a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny v „Seznamu zboží“, který tvoří jako nedílná součást přílohu č. 1 zadávací dokumentace (viz část č. 5 zadávací dokumentace). Hlavní kódy CPV: 30232110-8, 30121200-5, 32321000-9 . Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. Uchazeč je oprávněn podat svoji nabídku pouze na všechny části této veřejné zakázky, tj. na celý předmět plnění této zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Tato veřejná zakázka je zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění na základě ust. § 21 odst. 1 písm. d), § 23 odst. 1 písm. a), § 23 odst. 2 a § 34 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále "ZVZ").

  Pro zadání této veřejné zakázky jsou splněny předpoklady pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d), § 23 odst. 1 písm. a), § 23 odst. 2 a § 34 a násl. ZVZ, neboť: v předchozím zjednodušeném podlimitním řízení nebyla zadavateli podána žádná nabídka a předchozí zakázka byla tedy v souladu s § 84 odst. 1 písm. a) zrušena.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 96 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • IČO: 62157124
 • Poštovní adresa:
  Palackého třída 1946/1
  61200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 359744

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vfu.cz) nebo v sídle zadavatele (listinná podoba) - Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy