Veřejná zakázka: Reagencie pro biochemická stanovení III

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 93
Systémové číslo: P13V00000093
Evidenční číslo zadavatele: VZ 120/2013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 376030
Počátek běhu lhůt: 12.11.2013
Nabídku podat do: 29.11.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Reagencie pro biochemická stanovení III
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky (dále též „VZ“) je dodávka zboží na základě objednávek zadavatele (FaF VFU Brno), kterými se pro účely této VZ rozumí dodávky reagencií pro biochemická stanovení do přístroje: Dimensio(R) Xpand Plus- tyto reagencie jsou určeny pro potřeby Farmaceutické fakulty VFU Brno (FaF VFU Brno), v rámci projektu OPVK řešeného na FaF - Inovace studijního programu Farmacie v souladu s potřebami trhu práce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  V rámci prvního zjednodušeného podlimitního řízení došla pouze jediná nabídka. V rámci druhého zjednodušeného podlimitního řízení nebyla podána žádná nabídka. Požadované reagencie jsou specifikovány do konkrétního přístroje, jelikož jiné reagencie není možno na základě prohlášení výrobce používat a tyto reagencie jsou pro přístroj nutné. Zadavatel na základě těchto skutečností může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění při splnění § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 736 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • IČO: 62157124
 • Poštovní adresa:
  Palackého třída 1946/1
  61200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 359744

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vfu.cz) nebo v sídle zadavatele (listinná podoba), - Palackého tř. 1/3
612 42 Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky