Veřejná zakázka: Provozní centrum pro studenty - zhotovitel stavby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 91
Systémové číslo: P13V00000091
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 364556
Počátek běhu lhůt: 08.11.2013
Nabídku podat do: 09.12.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provozní centrum pro studenty - zhotovitel stavby
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace díla, kterým se pro účely této veřejné zakázky rozumí zejména realizace stavby podle PROJEKTU. Jedná se o novostavbu samostatně stojícího pavilonu na volné zatravněné ploše v severním výběžku areálu VFU Brno, Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno, jejímž účelem je zřízení provozu uzamykatelných skříněk pro uložení ochranných pomůcek a oděvů. Novostavba je navrhována jako rovnoběžný, obdélný objekt se zkoseným jedním rohem. Toto zkosení je vynuceno podzemním objektem větracího kanálu Královopolského tunelu.
Navrhovaný objekt je jednopodlažní, zastřešen plochou střechou. Vzhledem k provozu mají všechny místnosti společnou niveletu úrovně podlahy. Fasáda objektu je tvořena jako provětrávaná z lícového zdiva. Objekt bude rozdělen na pět samostatných, zhruba stejně velkých jednotek, kde každá má svůj samostatný vstup.

CPV kód: Výstavba univerzitních objektů 45214420-0

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 270 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • IČO: 62157124
 • Poštovní adresa:
  Palackého třída 1946/1
  61200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 359744

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
adresu zastupujícího zadavatele, tj. S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, recepce.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky