Veřejná zakázka: Minerální krmiva pro skot

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 850
Jedná se o část veřejné zakázky: Rámcová dohoda na nákup krmiv pro krmení hospodářských zvířat pro rok 2019-2020

Název a popis předmětu

  • Název: Minerální krmiva pro skot
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této rámcové dohody je vymezení podmínek mezi kupujícím na straně jedné a prodávajícím na straně druhé, týkající se nákupu krmných komponentů pro krmení hospodářských zvířat pro rok 2019-2020 - minerální krmiva pro skot, a to na základě jednotlivých objednávek (výzev k plnění).
Jedná se o tyto podskupiny krmiv:
• Laktace 1
• Laktace 2


Předpokládaná hodnota

  • 1 550 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky