Veřejná zakázka: Minerální krmiva pro prasata

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 847
Jedná se o část veřejné zakázky: Rámcová dohoda na nákup krmiv pro krmení hospodářských zvířat pro rok 2019-2020

Název a popis předmětu

  • Název: Minerální krmiva pro prasata
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této rámcové dohody je vymezení podmínek mezi kupujícím na straně jedné a prodávajícím na straně druhé, týkající se nákupu krmných komponentů pro krmení hospodářských zvířat pro rok 2019-2020 - minerální krmiva pro prasata, a to na základě jednotlivých objednávek (výzev k plnění).
Jedná se o tyto podskupiny krmiv:
• MK ČOS
• A1 / CDP


Předpokládaná hodnota

  • 1 750 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky