Veřejná zakázka: Budova č. 44 - výměna vzduchotechnické jednotky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 703
Systémové číslo: P18V00000215
Evidenční číslo zadavatele: VZ 25/2018
Datum zahájení: 07.12.2018
Nabídku podat do: 18.12.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Budova č. 44 - výměna vzduchotechnické jednotky
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky (dále též „VZ“) je dodávka zboží.Dodávkou zboží se rozumí dodávka a montáž VZT jednotky. Toto plnění zahrnuje demontáž stávající VZT jednotky, vč. odpojení od médií; dodávku a montáž nové jednotky Qv = 8500 m3/hod vč. napojení; napojení na stávající rozvod ÚT; dodávku a montáž MaR a stavební práce, dle požadavků uvedených v příloze č. 1 smluvního vzoru – Položkový rozpočet.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
  • IČO: 62157124
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 359744

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vfu.cz) nebo v sídle zadavatele (listinná podoba) - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno.

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky