Veřejná zakázka: Software aplikace pro evidenci grantů a projektů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 61
Systémové číslo: P13V00000061
Evidenční číslo zadavatele: VZ 90/2013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 361843
Na základě předběžného oznámení:
Software aplikace pro evidenci grantů a projektů
Počátek běhu lhůt: 27.09.2013
Nabídku podat do: 11.10.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Software aplikace pro evidenci grantů a projektů
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku (dále také „VZ“) jejímž předmětem je dodávka díla.
Dílem se pro účely této veřejné zakázky rozumí vytvoření a implementace modulu Granty a projekty (GaP), které rovněž zahrnuje instalaci modulu a napojení na data současných informačních systémů (tím se rozumí zejména ekonomický systém iFIS, OBD) a customizaci pro prostředí VFU Brno.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Pro zadání této veřejné zakázky jsou splněny předpoklady pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d), § 23 odst. 4 písm. a) a § 34 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, neboť:
  1) OBD je tvořeno v otevřené vývojové platformě VERSO a bylo vyvinuto pro prostředí VFU Brno, dle jeho potřeb s individuálním přispěním autora, tudíž se jedná o dílo jedinečné, které je duševním výtvorem autora (zaměstnance společnosti DERS s. r. o.) ve smyslu §2 odst. 2 a §58 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění
  2) Společnost DERS s.r.o. je jediným oprávněným vykonavatelem autorských majetkových práv k softwaru distribuovanému pod obchodním označením OBD, jehož součástí je basic verze Granty a Projekty (GaP), a jako taková je jediným oprávněným subjektem, který může s tímto produktem libovolně nakládat, upravovat, měnit, rozšiřovat, jinak užívat a modifikovat v souladu s Autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění.
  3) Z výše uvedeného vyplývá, že společnost DERS s. r. o. je jediným dodavatelem, který může modifikovat autorské dílo OBD o rozšíření Grantů a Projektů (GaP) v plné verzi pro Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, sídlem Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno, IČ: 62157124, jelikož rozšíření GaP na plnou verzi by bylo zásahem do autorských majetkových práv společnosti DERS s. r. o.
  4) v souladu s § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ, tak může být veřejná zakázka splněna z technických důvodů či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního zřetele pouze určitým dodavatelem.

  Dodávky mohou být poskytovány pouze konkrétním dodavatelem z důvodu, které jsou spojené s ochranou výhradních práv.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 371 901 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • IČO: 62157124
 • Poštovní adresa:
  Palackého třída 1946/1
  61200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 359744

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v sídle zadavatele (listinná podoba) - Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vfu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky