Veřejná zakázka: Kurzy manažerských dovedností pro vedoucí a akademické pracovníky

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 53
Jedná se o část veřejné zakázky: Kurzy manažerských dovedností II.

Název a popis předmětu

  • Název: Kurzy manažerských dovedností pro vedoucí a akademické pracovníky

Stručný popis předmětu:
Službou se pro účely této veřejné zakázky rozumí zajištění teoretické i praktické výuky kurzů manažerských dovedností pro příslušné pracovníky zapojené do výše uvedených evropských projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost („OP VK“), dále také pro mladé akademické pracovníky a studenty posledního ročníku, a tím zajistit zvyšování jejich znalostí a kompetencí v oblasti manažerských a prezentačních dovedností nezbytných pro zkvalitnění výuky, nastartování vlastní soukromé praxe, hledání zaměstnání a základy práce v konkurenčním prostředí. Kurzy manažerských dovedností budou organizovány na dvou úrovních, kdy část výuky bude vedena v anglickém jazyce, a to konkrétně pro:

část č. 2 VZ - Kurzy manažerských dovedností pro vedoucí a akademické pracovníky
• kurz „Prodej sebe sama“ – výuka v českém jazyce
• kurz „Pro vedoucí pracovníky“ – výuka v anglickém jazyce
• kurz „Vítejte v realitě“ – výuka v českém jazyce


Předpokládaná hodnota

  • 870 247 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky