Veřejná zakázka: Centrum diagnostiky zoonóz - Dodatek č. III.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 46
Systémové číslo: P13V00000046
Evidenční číslo zadavatele: VZ 73/2013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 363416
Počátek běhu lhůt: 29.07.2013
Nabídku podat do: 29.07.2013 20:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Centrum diagnostiky zoonóz - Dodatek č. III.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) jsou dodatečné stavební práce.
Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí provedení víceprací v souladu s přílohou číslo III. Smlouvy o dílo, evid. číslo objednatele 9130/00023, ev. č. zhotovitele D70193/ I /2012/71 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.01.2013 a Dodatku č. 2 ze dne 17.04.2013 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je komplexní zhotovení stavby „Centrum diagnostiky zoonóz“ (dále též jen „stavba“), na základě uzavřeného písemného Dodatku č. III. k této smlouvě, a to v souladu se změnami a změnovými listy č. 2 -18, které jsou přílohou Dodatku č. III. k výše uvedené smlouvě.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel zadal tuto zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 7 písmeno a) ZVZ z důvodů, že se jedná o:
  - dodatečné stavební práce, které budou zadány témuž dodavateli;
  - tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, protože by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
  - v případě veřejného zadavatele a této veřejné zakázky celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 968 460 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • IČO: 62157124
 • Poštovní adresa:
  Palackého třída 1946/1
  61200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 359744

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Palackého tř. 1/3
612 42 Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky