Veřejná zakázka: Kapalinový chromatograf LC-MS/ MS systém

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 29
Systémové číslo: P13V00000029
Evidenční číslo zadavatele: VZ 65/2013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 356426
Počátek běhu lhůt: 17.07.2013
Nabídku podat do: 09.09.2013 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kapalinový chromatograf LC-MS/ MS systém
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Zbožím se pro účely této veřejné zakázky rozumí laboratorní zařízení - kapalinový chromatograf LC-MS/ MS systém, určený k rozšíření přístrojové výbavy chromatografického pracoviště (laboratoře analýzy potravin) na Ústavu hygieny a technologie mléka Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
Konkrétně se jedná o ultraúčinný kapalinový chromatograf s tandemovou hmotnostní detekcí (trojitý kvadrupól) UHPLC-MS/MS (Ultra High Performance Liquid Chromatograph with Tandem Quadrupole Mass Spectrometry), který je nezbytný pro validní stanovení složek potravinové matrice živočišného i rostlinného původu. Požadované zařízení (systém) umožňuje identifikaci látek podle požadavků EU, např. Rozhodnutí komise 2002/657/ES, kterým se provádí směrnice Rady 93/23/ES, pokud jde o provádění analytických metod, požadavků na analytické metody a interpretaci výsledků. UHPLC-MS/MS poskytuje přesnou kvantitativní informaci, zvyšuje selektivitu a citlivost měření, umožňuje rychlou a přesnou identifikaci a konfirmaci stopových komponent ve složitých matricích, zvyšuje spolehlivost výsledků.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 214 876 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • IČO: 62157124
 • Poštovní adresa:
  Palackého třída 1946/1
  61200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 359744

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1/3
612 42 Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky