Veřejná zakázka: ODBORNÝ PŘEKLAD FARMACEUTICKÝCH VÝUKOVÝCH OPOR

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 130
Systémové číslo: P14V00000010
Evidenční číslo zadavatele: C14449
Počátek běhu lhůt: 15.03.2014
Nabídku podat do: 26.03.2014 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ODBORNÝ PŘEKLAD FARMACEUTICKÝCH VÝUKOVÝCH OPOR
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky (dále také „VZ“) je poskytnutí služeb, kterými se pro účely této zakázky rozumí odborný překlad (a to překlad z českého do anglického jazyka), jazykové korektury a grafické zpracování odborných textů, skript a prezentací, tzv. výukových opor z oborů Farmakognozie, Farmaceutická chemie, Teorie lékových forem, Humánní farmakologie a toxikologie, Aplikovaná farmacie, Farmakologie, Farmaceutická technologie, Farmaceutická biochemie, Farmaceutická biologie, toxikologie (a z dalších oborů příbuzných) pro akreditovaný magisterský studijní program Farmacie.
Podrobná specifikace plnění a požadavky zadavatel na plnění jsou uvedeny v „Požadavcích zadavatele na plnění“, které tvoří část č. 6 zadávací dokumentace.

Hlavní kód CPV: 79530000-8
Veřejná zakázka není rozdělena na části.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 250 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • IČO: 62157124
 • Poštovní adresa:
  Palackého třída 1946/1
  61200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 359744

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vfu.cz) nebo v sídle zadavatele (listinná podoba) - Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky