iFIS VFU BRNO II.
Datum poslední změny 31.03.2015 17:18:37

Informace o veřejné zakázce
Název zakázky iFIS VFU BRNO II.
Druh Služby
Popis Předmětem této veřejné zakázky (dále též „VZ“) je poskytnutí služby, přičemž službou se pro účely této VZ rozumí navazující poskytování servisní podpory k aplikacím pro ekonomiku, administrativu, personalistiku a mzdy a k souvisejícím informačním technologiím Oracle a rozšíření o nově implementované moduly aplikace iFIS pro VFU Brno, a to po dobu 3 let, teda od 1.1.2012 do 31.12.2014.
Ekonomický systém iFIS a poskytování servisní podpory k jeho aplikacím pro ekonomiku, administrativu, personalistiku a mzdy a k souvisejícím informačním technologiím Oracle pro VFU Brno dodává na základě stávající Servisní smlouvy společnost BBM spol. s r.o., Kocínova 5, 397 01 Písek, IČ: 407 55 592, která je současně také držitelem veškerého výkonu majetkových práv k aplikacím iFIS. Kromě BBM není žádnému jinému subjektu bez zvláštního oprávnění povoleno zasahovat do aplikačního SW bez porušení práv autorských a ztráty záruky.
Z výše uvedených důvodů byla tato VZ malého rozsahu zadána výše uvedenému jedinému dodavateli, neboť jsou splněny podmínky pro zadání VZ v jednacím řízení bez uveřejnění analogicky podle § 23, odst.4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Pro zadání této veřejné zakázky jsou splněny předpoklady pro použití jednacího řízení bez uveřejnění analogicky podle ust. § 23 odst.4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, neboť:
• předmětem VZ je navazující poskytování servisní podpory k aplikacím pro ekonomiku, administrativu, personalistiku a mzdy a k souvisejícím informačním technologiím Oracle a rozšíření o nově implementované moduly aplikace iFIS pro VFU Brno, a to po dobu 3 let, teda do 31.12.2014;
• VFU Brno má zaveden ekonomický systém iFIS, jehož dodavatelem a současně i držitelem veškerého výkonu majetkových práv je společnost BBM spol. s r.o., Kocínova 5, 397 01 Písek,
IČ: 407 55 592;
• na základě čestného prohlášení jednatele společnosti BBM spol. s r.o. bylo doloženo, že společnost BBM spol. s r. o. je držitelem veškerého výkonu majetkových práv k aplikacím iFIS. Kromě BBM není žádnému jinému subjektu bez zvláštního oprávnění povoleno zasahovat do aplikačního SW bez porušení práv autorských a ztráty záruky. Runtime (ASFU) licence Oracle Technologií používaných na VFU jsou součástí aplikací iFIS, jsou určeny výhradně k provozu v rámci IS VFU a kromě BBM není žádný další subjekt oprávněn poskytovat služby technické podpory těchto Oracle ASFU licencí;
• na základě výše uvedených skutečností plyne jednoznačný závěr, že tato veřejná zakázka může být splněna z technických důvodů a z důvodů ochrany výhradních práv pouze určitým dodavatelem, kterým je společnost BBM spol. s r.o., Kocínova 5, 397 01 Písek,
IČ: 407 55 592
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 818 729,00
Druh ZŘ Přímé zadání - Zakázka malého rozsahu
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
Uchazeč Dodavatel BBM spol. s r. o. IČ 40755592 Nabídková cena v CZK bez DPH 1818729.00

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace