Pavilon Farmacie II - zhotovitel stavby - ROZPOČET - Příloha č.1 Smlouvy o dílo
Datum poslední změny 10.07.2013 14:34:40

Pavilon Farmacie II bude spojen se stávajícím pavilonem farmacie pěším koridorem. Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní realizace stavby „Pavilon Farmacie II“ podle PROJEKTU. Jedná se o novostavbu v areálu VFU Brno, Palackého tř. 1/3, Brno.

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace