CEITEC - Audit II.
Datum poslední změny 31.03.2017 13:40:38

Datum uveřejnění 08.06.2012
Datum zahájení zadávacího řízení 08.06.2012
Informace o veřejné zakázce
Název zakázky "CEITEC - Audit II."
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je poskytnutí služeb.Službami se pro účely této veřejné zakázky rozumí provedení externího auditu projektu Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace (dále jen „OP VaVpI“) „CEITEC – Středoevropský technologický institut“, reg. číslo projektu CZ.1.05/1.1.00/02.0068 řešeného na VFU Brno (dále též „projekt“) s celkovými náklady cca 61.841.873,00 CZK včetně DPH a vydání „Auditorské zprávy o auditu pro zvláštní účely“ (dále jen „Zprávy“) dle mezinárodního standardu ISAE 3000.
Externí audit pro výše uvedený projekt (každý projekt, který obdrží podporu v rámci OP VaVpI, musí být podroben kontrole i ze strany samotného příjemce, a to ve formě nezávislého externího auditu) bude realizován nezávislým externím auditorem. Externí audit pro výše uvedený projekt bude realizován nezávislým externím auditorem vždy 1x ročně v období ode dne vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace do dne ukončení realizace projektu, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o poskytování auditorských služeb č. 9770/00006, jejíž smluvní vzor tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást zadávací dokumentace (dále též „ZD“).
Součástí externího auditu za první kalendářní (účetní) rok realizace projektu, tj. rok 2011 bude i audit přípravné fáze projektu, tj. období od data zahájení projektu do posledního dne měsíce, ve kterém bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zpráva auditora za poslední rok realizace projektu, tj. rok 2015 bude obsahovat i určité shrnutí celkové doby realizace projektu z auditního hlediska.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 400 000,00
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 227506
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV Účetní, revizní a peněžní služby
Datum ukončení příjmu nabídek 10.07.2012 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/ceitec-audit-ii
Uchazeč Dodavatel IČ Název Nabídková cena v Kč s DPH Celková smluvní cena v Kč s DPH
Ano Ne 45477639 TOP AUDITING, s.r.o. 324000.00
Ano Ano 25535269 BDO CA s.r.o. 213600.00 213600.00

Uhrazené ceny - 2012
42.000,00 bez DPH
50.000,00 vč. DPH

Uhrazené ceny - 2013
38.000,00 + 35.000,00 bez DPH
45.980,00 + 42.350,00 vč. DPH

Uhrazené ceny - 2014
33.000,00 bez DPH
39.930,00 vč. DPH

Uhrazené ceny - 2015-2016
30.000,00 bez DPH
36.300,00 vč. DPH

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
Výzva k podání nabídek Dokument PDF 0 - 0 - 0 - Vyzva k podani nabidky - CEITEC - Audit - profil.pdf 372.35 KB
Zadávací dokumentace Dokument PDF 1 - 0 - 0 - Zadavaci dokumentace - CEITEC - Audit - PROFIL.pdf 397.75 KB
smluvní vzor Smlouvy o poskytování auditorských služeb Dokument PDF 1 - 1 - 0 - Smluvni vzor Smlouvy o poskytovani auditorskych sluzeb - PROFIL.pdf 322.90 KB
Zadávací dokumentace - pro uchazeče k doplnění formulářů Dokument MS Word 1 - 0 - 0 - Zadavaci dokumentace - CEITEC - Audit.docx 679.85 KB
smluvní vzor Smlouvy o poskytování auditorských služeb - pro uchazeče k doplnění údajů Dokument MS Word 1 - 1 - 0 - Smluvni vzor Smlouvy o poskytovani auditorskych sluzeb.doc 803.50 KB
Rozhodnutí o námitkách Dokument PDF 2 - 1 - Rozhodnutí o námitkách + podpis.pdf 407.02 KB
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Dokument PDF 6 - 1b - Oznámení zadavatele o výběru - profil.pdf 618.08 KB
Písemná zpráva zadavatele Dokument PDF 9 - Písemná zpráva dle § 85 ZVZ.pdf 454.99 KB
Smlouva o poskytování auditorských služeb Dokument PDF 7 - 1 - Smlouva o poskytovani auditorskych sluzeb.pdf 534.97 KB
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování auditorských služeb Dokument PDF 12 - Dodatek č. 1 ke smlouvě.pdf 578.87 KB
2012 - Subdodavatelé Dokument PDF 10 - 1a - SUBDODÁVKY - Čestné prohlášení.pdf 281.52 KB
2013 - Subdodavatelé Dokument PDF 11 - 1a - 2013 - Subdodavatelé.pdf 240.15 KB
2012 - Skutečně uhrazená cena Dokument PDF 10 - 1b - 2012 - Skutečně uhrazená cena.pdf 255.98 KB
2013 - Skutečně uhrazená cena Obrázek JPEG 11 - 1b - 2013 - Skutečně uhrazená cena.jpeg 253.02 KB
Skutečně uhrazená cena 2013 - dílčí plnění 2 Dokument PDF Skutečně uhrazená cena - 2013 - dílčí plnění 2.pdf 169.99 KB
Subdodavatelé 2013 - dílčí plnění č. 2 Dokument PDF Subdodavatelé 2013 - dílčí plnění č. 2.pdf 421.56 KB
2014 - Subdodavatelé 2014 - Subdodavatelé Dokument PDF 2014 Subdodavatelé - CEITEC Audit II.pdf 107.11 KB
Skutečně uhrazená cena 2014 Skutečně uhrazená cena 2014 Dokument PDF 2014 - Skutečně uhrazená cena - VZ 36-2012.PDF 390.89 KB
Subdodavatelé 2015 Dokument PDF VFU_CEITE - čp k subdodavatelům za 2015.pdf 111.99 KB
Subdodavatelé 2016 Dokument PDF Subdodavatelé 2016.pdf 348.27 KB
Skutečně uhrazená cena - 2015-2016 Dokument PDF Skutečně uhrazená cena - 2015-2016.pdf 515.51 KBDoplňující informace
žádné doplňující informace