NÁVRH A IMPLEMENTACE METODIKY FULLCOST NA VFU BRNO II.
Datum poslední změny 12.07.2013 13:36:40

Název zakázky: NÁVRH A IMPLEMENTACE METODIKY FULLCOST NA VFU BRNO II.
Druh: Služby
Popis: Příprava a implementace metodiky Full Cost, tj. vykazování úplných přímých a nepřímých nákladů na základě analýzy externích a interních požadavků, softwarovými prostředky v rámci informačních systémů VFU Brno.
Poskytnutím služby se rozumí zajištění a vypracování metodiky Full Cost v souladu s podmínkami stanovenými ve smluvním vzoru Smlouvy o dílo a o poskytování služeb s názvem Návrh a implementace metodiky Full Cost na VFU Brno

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 083 290,00
Druh ZŘ: Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce: Ne
Výsledek: Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění: Jihomoravský kraj
Předmět CPV: Poradenství v oblasti finančního řízení
Datum ukončení příjmu nabídek: 01.10.2012 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky: neuvedeno
Datum zahájení zadávacího řízení: 05.09.2012

Informace o uchazečích a dodavatelích:

Uchazeč Dodavatel IČ Název Nabídková cena v Kč s DPH Celková smluvní cena v Kč s DPH

Ano Ne 41690206 CS-PROJECT spol. s r.o. 1200000.00
Ano Ne 27582167 Deloitte Advisory s.r.o. 1069440.00
Ano Ne 00553115 KPMG Česká republika,s.r.o.,v anglickém jazyce KPMG Czech Republic,Ltd.,v německém jazyce KPMG Tschechische Republik GmbH 790800.00
Ano Ne 27945197 Expirit, s.r.o. 894000.00
Ano Ne 27244784 BDO Advisory s.r.o. 372000.00

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace