CENTRUM PRO VÝUKU POTRAVINÁŘSKÝCH TECHNOLOGIÍ – výběr projektanta
Datum poslední změny 10.07.2013 20:06:14

Název zakázky: CENTRUM PRO VÝUKU POTRAVINÁŘSKÝCH TECHNOLOGIÍ – výběr projektanta
Druh: Služby
Popis: Předmětem veřejné zakázky (dále také „VZ“) je poskytnutí služeb. Službami se pro účely této VZ myslí zhotovení navazujících stupňů projektové dokumentace stavby Centra pro výuku potravinářských technologiía s tím související výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru. Jedná se o rekonstrukci a adaptaci stávající budovy č. 16 v areálu VFU Brno, Palackého tř. 1/3.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 800 000,00
Druh ZŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce: Ne
Výsledek: Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění: Jihomoravský kraj
Předmět CPV: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Datum ukončení příjmu nabídek: 07.11.2011 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky: neuvedeno
Datum zahájení zadávacího řízení: 20.10.2011

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace