Pavilon Farmacie II - zhotovitel stavby
Datum poslední změny 18.03.2020 13:05:48

Z
Název zakázky
Pavilon Farmacie II – zhotovitel stavby

Druh
Stavební práce

Popis
Zadavatel připravuje realizaci stavby „Pavilon Farmacie II“ pro účely vědecko-výzkumní a výukové činnosti. Nový pavilon farmacie bude spojen se stávajícím pavilonem farmacie pěším koridorem.
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní realizace stavby „Pavilon Farmacie II“ podle PROJEKTU. Jedná se o novostavbu v areálu VFU Brno, Palackého tř. 1/3, Brno. Zadávaná veřejná zakázka je součástí projektu spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH
127 134 000,00 Kč

Druh ZŘ
Otevřené řízení

Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce
Ne

Výsledek
Uzavření jednorázové smlouvy

Evidenční číslo VZ ve Věstníku
220212

Hlavní místo plnění
Jihomoravský kraj

Předmět CPV
Výstavba univerzitních objektů 45214420-0

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
Pavilon Farmacie II - zhotovitel stavby - Textová část ZD Pavilon Farmacie II bude spojen se stávajícím pavilonem farmacie pěším koridorem. Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní realizace stavby „Pavilon Farmacie II“ podle PROJEKTU. Jedná se o novostavbu v areálu VFU Brno, Palackého tř. 1/3, Brno. Dokument PDF 01 ZD - Textová část.pdf 506.72 KB
Odůvodnění VZ Odůvodnění VZ Dokument PDF 10 Odůvodnění VZ.pdf 236.70 KB
Dodatečné informace - kompletní Dodatečné informace - kompletní Archiv ZIP Dodatečné informace - kompletní.zip 8.07 MB
Písemná zpráva zadavatele - Zpráva o průběhu výběrového řízení Písemná zpráva zadavatele - Zpráva o průběhu výběrového řízení Dokument PDF Písemná zpráva zadavatele - Zpráva o průběhu výběrového řízení.pdf 1.09 MB
Smlouva o dílo Smlouva o dílo Dokument PDF Smlouva o dílo.pdf 24.00 MB
ROZPOČET - Příloha č.1 Smlouvy o dílo Vzhledem k velikosti souboru, je původní soubor k dispozici na původním profilu zadavatele, pod odkazem: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/pavilon-farmacie-ii-zhotovitel-stavby Dokument PDF ROZPOČET - Příloha č.1 Smlouvy o dílo.pdf 37.03 MB
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo Dokument PDF Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo.pdf 4.27 MB
Prohlášení o subdodavatelích za rok 2013 Prohlášení o subdodavatelích za rok 2013 Dokument PDF Prohlášení o subdodavatelích za rok 2013.pdf 563.26 KB
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ v roce 2013 Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ v roce 2013 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ v roce 2013.pdf 638.77 KB
čestné prohlášení - subdodavatel čestné prohlášení - subdodavatel Dokument PDF subdodavatelé JB stavební.pdf 652.49 KB
čestné prohlášení - uhrazená cena 2014 čestné prohlášení - uhrazená cena 2014 Dokument PDF uhrazená cena JB stavební.pdf 843.30 KB
Subdodavatelé 2015 Dokument PDF Subdodavatelé - farmacie II - 2015.pdf 164.82 KB
Výše skutečně uhrazené ceny 2015 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - farmacie II - 2015.pdf 593.11 KB
Subdodavatelé - 2016 Dokument PDF Subdodavatelé - 2016.pdf 170.51 KB
Výše skutečně uhrazené ceny 2016 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - farmacie II - 2016.pdf 327.57 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - 2017 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - 2017.pdf 438.86 KB
Subdodavatelé 2017 Dokument PDF Subdodavatelé - 2017.pdf 172.76 KB
Výše skutečně uhrazené ceny - 2018 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - 2018.pdf 1.05 MB
Subdodavatelé 2018 Dokument PDF Prohlášení o subdodavatelích - farmacie II - 2018.pdf 145.06 KB
Výše skutečně uhrazené ceny 2019 Výše skutečně uhrazené ceny 2019 Dokument PDF Výše skutečně uhrazené ceny - 2019 Farmacie II.pdf 187.73 KB
subdodavatelé 2019 subdodavatelé 2019 Dokument PDF subdodavatelé 2019 - Farmacie II.PDF 45.11 KBDoplňující informace