Centrum diagnostiky zoonóz – tendrová a realizační projektová dokumentace
Datum poslední změny 24.03.2014 13:40:12

Název zakázky „Centrum diagnostiky zoonóz – tendrová a realizační projektová dokumentace“
Druh Služby
Popis Zadavatel připravuje realizaci stavby „Centrum diagnostik zoonóz“. Jedná se o rekonstrukce a adaptace stávajících budov v areálu VFU Brno, Palackého třída 1-3, Brno.
Zadávaná veřejná zakázka je součástí projektu spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zadavatel již nechal zpracovat projektovou dokumentaci pro sloučení územní a stavební řízení (PROJEKT), a to v době, kdy ještě nebylo jasné, že prostředky na spolufinancování projektu z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou zadavateli přiděleny. Tento PROJEKT je podkladem pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace podle této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 566 000,00
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Datum ukončení příjmu nabídek 12.09.2011 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Uchazeč Dodavatel IČ Název Nabídková cena v Kč s DPH Celková smluvní cena v Kč s DPH
47917431 PROJECT building s.r.o. 2985600.00 2985600.00
46347011 Kovoprojekta Brno a.s. 2397277.00
45193631 EP Rožnov, a.s. 2835960.00

PřílohyDoplňující informace