Rámcová smlouva – Přeprava studentů a zaměstnanců VFU Brno 2013
Datum poslední změny 10.07.2013 15:12:47

Datum zahájení zadávacího řízení 31.01.2013
Informace o veřejné zakázce
Název zakázky Rámcová smlouva – Přeprava studentů a zaměstnanců VFU Brno 2013
Druh Služby
Popis Předmětem této veřejné zakázky (dále též „VZ“) je uzavření rámcové smlouvy (dále též „smlouvy“) analogicky podle § 11 ZVZ mezi zadavatelem a jedním uchazečem (dodavatelem) na dobu určitou s možností výpovědi, jejímž předmětem je poskytování služeb, přičemž službami se rozumí přeprava studentů a zaměstnanců zadavatele – FVHE VFU Brno v rámci projektu OP VK řešeného na FVHE VFU Brno Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin a i mimo tento projekt, jejíž rozsah je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 561 570,00
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
Datum ukončení příjmu nabídek 11.02.2013 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/ramcova-smlouva-preprava-studentu-a-zamestnancu-vfu-brno-2013
Uchazeč Dodavatel IČ Název Nabídková cena v Kč s DPH
Ano Ano 46905952 ČSAD Tišnov, spol. s r.o. 31.00

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace