Audity OP VaVpI
Datum poslední změny 27.03.2015 10:54:56

Datum uveřejnění 30.11.2012
Datum zahájení zadávacího řízení 30.11.2012
Informace o veřejné zakázce
Název zakázky Audity OP VaVpI
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je poskytnutí služeb.
Službami se pro účely této veřejné zakázky rozumí provedení externího auditu projektů Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace (dále jen „OP VaVpI“) „Diagnostické, výukové a výzkumné centrum infekčních nemocí zvířat na VFU Brno: Centrum diagnostiky zoonóz“, reg. číslo projektu CZ.1.05/4.1.00/04.0156 a „Rozvoj DSP Farmacie“, reg. číslo projektu CZ.1.05/4.1.00/04.0197 řešených na VFU Brno (dále též „projekty“) s celkovými náklady cca 106.096.272,00 CZK včetně DPH a cca 169.570.588,00 CZK včetně DPH a vydání „Auditorské zprávy o auditu pro zvláštní účely“ (dále jen „Zprávy“) dle mezinárodního standardu ISAE 3000 pro projekty výše uvedené ve výzvě a v zadávací dokumentaci, která je uveřejněna spolu s výzvou na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/62157124 a tvoří její nedílnou součást (dále též „ZD“.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 334 583,00
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV Účetní a revizní služby
Datum ukončení příjmu nabídek 17.12.2012 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/audity-op-vavpi
Uchazeč Dodavatel IČ Název Nabídková cena v Kč s DPH Celková smluvní cena v Kč s DPH
Ano Ne 45477639 TOP AUDITING, s.r.o. 285600.00
Ano Ne 41601416 A&CE Audit, s.r.o. 240000.00
Ano Ano 25535269 BDO CA s.r.o. 228000.00 229900.00

Uhrazené ceny - 2013 - ČÁST Č. 1
50.000,00 bez DPH
60.500,00 vč. DPH

Uhrazené ceny - 2013 - ČÁST Č. 2
80.000,00 + 20.000,00 bez DPH
96.800,00 + 24.200,00 vč. DPH

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
Výzva k podání nabídek Dokument PDF 0 - 0 - 0 - Vyzva k podani nabidky - Audity OPVAVPI.pdf 364.58 KB
ZD Dokument PDF 1 - 0 - 0 - Zadavaci dokumentace - Audity OPVAVPI.pdf 373.95 KB
ZD - k doplnění Dokument MS Word 1 - 0 - 0 - Zadavaci dokumentace - Audity OPVAVPI.docx 213.26 KB
Smluvní vzor Smlouvy - ZOONOZY Dokument MS Word 1 - 1 - 0 - Smluvni vzor Smlouvy o poskytovani auditorskych sluzeb - ZOONOZY.doc 328.00 KB
Smluvní vzor Smlouvy - FARMACIE II. Dokument MS Word 1 - 2 - 0 - Smluvni vzor Smlouvy o poskytovani auditorskych sluzeb - FARMACIE II.doc 330.50 KB
Dodatečné informace Dokument PDF 2 - 2b - dodatečné informace.pdf 374.97 KB
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Dokument PDF 9 - 1b - Oznámení zadavatele o výběru.pdf 741.38 KB
Písemná zpráva zadavatele Dokument PDF 13 - Písemná zpráva dle § 85 ZVZ.pdf 491.78 KB
Smlouva o poskytování auditorských služeb - FARMACIE II. Dokument PDF 11 - 2 - Smlouva o poskytovani auditorskych sluzeb - FARMACIE II.pdf 447.08 KB
Smlouva o poskytování auditorských služeb - ZOONOZY Dokument PDF 11 - 1 - Smlouva o poskytovani auditorskych sluzeb - ZOONOZY.pdf 467.66 KB
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování auditorských služeb - ZOONOZY Dokument PDF 17 - 1 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě - ZOONÓZY.pdf 119.98 KB
Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 9115/00028 Dokument PDF Dodatek č.2 ke Smlouvě č. 9115_00028.pdf 429.69 KB
2013 - Skutečně uhrazená cena Dokument PDF 16 - 1b - 2013 - Skutečně uhrazená cena.pdf 296.86 KB
Seznam subdodavatelů dodavatele za dílčí plnění Dokument PDF 16 - 1a - 2013 - Subdodavatelé.pdf 257.41 KB
Skuzečně uhrazená cena 2013 - dílčí plnění 2 - ČÁST č.2 Dokument PDF Skuzečně uhrazená cena 2013 - dílčí plnění 2 - ČÁST č.2.pdf 171.35 KB
Subdodavatelé 2013 - dílčí plnění č. 2 - část č.1, č.2 Dokument PDF Subdodavatelé 2013 - dílčí plnění 2 - ČÁST č.1, č.2.pdf 424.22 KB
Subdodavatelé 2014 - část č. 1 a 2 VZ Subdodavatelé 2014 - část č. 1 a 2 VZ Dokument PDF 2014 - Subdodavatelé - VZ 15-2012.pdf 108.28 KB
Skutečně uhrazená cena 2014 - část č. 2 VZ Skutečně uhrazená cena 2014 - část č. 2 VZ Dokument PDF 2014 - Skutečně uhrazená cema - VZ 15-2012 -část č. 2 VZ.PDF 395.89 KBDoplňující informace
žádné doplňující informace