Hematologický analyzátor
Datum poslední změny 23.07.2013 08:52:51

Informace o veřejné zakázce
Název zakázky Hematologický analyzátor
Druh Dodávky
Popis Předmětem této VZ je dodávka zboží – nákup zboží, přičemž zbožím se pro účely této VZ myslí veterinární analyzátor Sysmex XT – 2000iV, který je jako jediný hematologický analyzátor vyvinutý výhradně pro účely analýz zvířecích vzorků krve a dalších tělních tekutin, disponující unikátní kombinací softwarových a analytických technologií, kterými jsou:
1.1. průtoková fluorescenční cytometrie - technologie, která umožňuje specificky identifikovat jednotlivé buněčné populace nejenom na základě morfologických odlišností, ale paralelně také na základě intracelulární koncentrace nukleových kyselin, s vysokou senzitivitou záchytu i abnormálních (atypických) buněčných populací,
1.2. otevřená architektura softwaru Sysmex (softwarová technologie ACAS (Adaptive Cluster Analysis System)) - umožňuje přizpůsobení algoritmu vyhodnocování podle specifických vlastností jednotlivých buněčných populací u různých typů vzorků. Analyzátor Sysmex tak jako jediný poskytuje možnost vytváření neomezeného množství profilů jak pro krevní obraz tak pro vyšetření ostatních tělních tekutin - efuzí, mozkomíšního moku, synoviální tekutiny nebo bronchoalveolární laváže a to u neomezeného počtu živočišných druhů,
1.3. patentovaná technologie stanovení retikulocytů (Evropské patenty: EP767382B, EP806664B) - stanovení relativního i absolutního počtu retikulocytů a jejich diferenciace podle vývojového stupně na základě této patentované technologie slouží jako standard pro kvantifikaci retikulocytů v periferní krvi,
1.4. patentovaná technologie identifikace trombocytů kromě standardní impedanční metody také optickou metodou (Evropské patenty: EP767382B, EP806664B) - Tato patentovaná technologie kvantifikující trombocyty (výstup z měřícího kanálu pro retikulocyty) na základě odlišného obsahu nukleových kyselin eliminuje interference způsobené podobnou velikostí hodnocených buněčných populací u zvířat s velmi malými erytrocyty (ovce, kozy) anebo s velkými trombocyty, případně se shluky trombocytů (kočky), kdy je impedanční metoda stanovení celkového počtu trombocytů zatížena výraznou chybou. Analyzátor Sysmex zároveň jako jediný využívá optickou metodu detekce také ke stanovení počtu nezralých trombocytů (marker aktivity trombopoezi),
1.5. měření hemoglobinu v separátním měřícím kanálu s použitím netoxických bezkyanidových reagencií - při spektrofotometrickém stanovení vysoká koncentrace lipidových částic (drobní savci) výrazně interferuje s koncentrací celkového hemoglobinu. Měření hemoglobinu v separátním měřícím kanálu analyzátoru Sysmex tuto interferenci vylučuje. Měření koncentrace hemoglobinu probíhá s použitím netoxických bezkyanidových reagencií,
1.6. aspirační objem při manuálním módu pod 90 µl - s ohledem na zaměření Klinické laboratoře pro malá zvířata, která spolupracuje jak s klinickými, tak experimentálními pracovištěmi, je jedno z rozhodujících kritérií rovněž množství aspirované krve pro 1 kompletní analýzu krevního obrazu (včetně diferenciálního rozpočtu leukocytů). Analyzátor Sysmex jako jediný má tento aspirační objem při manuálním módu pod 90 µl. Tento minimální objem dává prostor pro získání dostatečného množství krve i pro jiné laboratorní vyšetření, které by jinak u extrémně malých zvířat (osmák) nebylo možné provést. U experimentálních zvířat (potkan) redukce objemu krve pro hematologické vyšetření umožňuje opakované analýzy i v relativně krátkých časových intervalech.
SYSMEX CZ s.r.o. je v České republice jediným výhradním distributorem zařízení a technologie XT – 2000iV.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 500 000,00
Druh ZŘ Jednací řízení bez uveřejnění
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku VZ 344797
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV Hematologické analyzátory
Uchazeč Dodavatel IČ Název Nabídková cena v Kč včetně DPH
Ano Ano 27752356 SYSMEX CZ s.r.o. 1802900.00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/hematologicky-analyzator

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace