Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Kurzy coachingu II
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále též „VZ“) je poskytnutí služeb. Službou se pro účely této veřejné zakázky rozumí zajištění teoretické i praktické výuky kurzů coachingu, pro potřeby evropského projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost („OP VK“) - Zvyšování pedagogických, manažerských a odborných dovedností pracovníků VFU.
Hlavní kód CPV: Odborná školení 80510000-2
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vfu.cz) nebo v sídle zadavatele (listinná podoba), - Palackého tř. 1/3
612 42 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 23. 10. 2013 09:00
Počátek běhu lhůt: 28. 09. 2013
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: