Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Extima CZ, s.r.o.
IČO: 27641023
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 4
Konečná cena zakázky: 195 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 235 950,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 19.12.2013