Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VFU – Rekonstrukce objektu č. 15
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a provedení komplexního záručního servisu. Předmětem stavebních prací je provedení rekonstrukce objektu č. 15, který se nachází v areálu VFU Brno, a to v jeho severovýchodní části. Předmět díla je specifikován Projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Rekonstrukce objektu č. 15“ (dále jen „projektová dokumentace“). Projektovou dokumentaci zpracoval: UNIVERS PROJEKT v. o. s., Pechova 1595/5, 615 00 Brno, hlavním projektantem projektu je Ing. Jaromír Krivulčík.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vfu.cz)
Kontakt: Mgr. Ilja Kašík
e-mail: kasik@inving.cz
tel: +420 604 665 171
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 05.10.2020 09:00
Datum zahájení: 03.08.2020 07:45