Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pavilon farmacie II – informační systém
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2014 01.09.2014 13:00
Fluorescenční multiplatereader - farmacie
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2014 27.08.2014 13:00
Kapalinový chromatograf (HPLC) - farmacie
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2014 28.08.2014 13:00
Pavilon farmacie II - sanitární vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2014 19.08.2014 13:00
„Laminární boxy - farmacie“
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2014 07.08.2014 13:00
Atomová absorpční spektrometrie
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2014 05.08.2014 14:00
Automatický analyzátor aminokyselin
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2014 05.08.2014 15:00
Destilační jednotka
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2014 05.08.2014 13:00
TISK PUBLIKACÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2014 29.07.2014 15:00
„Mrazící box - 80° s CO2 back – up systémem“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2014 29.07.2014 14:00
Pavilon Farmacie II – fotodokumentační zařízení pro chemiluminiscenci
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2014 30.07.2014 13:00
Pavilon Farmacie II – chlazená centrifuga s výkyvným rotorem
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2014 30.07.2014 14:00
Pavilon Farmacie II – inverzní mikroskop
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2014 30.07.2014 15:00
Laboratorní autokláv – CEITEC - II
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2014 21.07.2014 13:00
Literatura
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2014 15.07.2014 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016